1. okt, 2016

Slaktmånaden Oktober

Bilden är en månadsbild av Kerstin Frykstrand   

Se även: Januari  Februari  Mars  April   Maj  Juni   Juli    Augusti   September  November  December