Taoistiska symboler

Taoistiska  och Buddistiska symboler förekommer  förutom i Kina, även i Tibet, Korea, Japan och Vietnam.

Klassiska symboler är förstås Yin Yang och Ba Gua .

 • Ba Gua

 • Yin och Yang symbolen

 • Gankiyl (t.v. i bilden)

 • Dharmahjul med gankiyl

Tibetanska symboler

Gankyil , Dharmacakra eller lyckohjulet är Buddistisk/taoistisk symbol. Till skillnad från taijitu:n som har två virvlar,  har denna symbol tre eller fyra virvlar. Dessa virvlar representerar de tre juvelerna eller de fyra nobla sanningarna.

En variant av  Taiji-symbolen förekommer även i Tibets flagga. Flaggan användes officiellt fram till 1951 och har sedan dess varit en samlande symbol för självständighetsrörelsen.

 Yin-yang symbolen i den runda ramen mellan snölejonens tassar påminner tibetanerna om de tio himmelska handlingarna och de sexton mänskliga moralreglerna. Andra emblem har i stället Gankyilsymbolen.

Dharmahjulet med Gankyilsymbolen förekommer även  i Bhutan och Sikkim.

Strålarna på flaggan  påminner något om de på Japans örlogsflagga (nedan).

 

Koreanska symboler

Den Koreanska motsvarigheten till Taiji-symbolen kallas Um-Yang eller Taegeuk. Den röda färgen symboliserar himmel och den blå färgen symboliserar jord.

I likhet med Yin-Yang representerar symbolen även fler aspekter.

 • Himmel - Jord
 • Manligt- kvinnligt
 • Bra - dåligt
 • Allt - inget

Symbolen används även inom den koreanska kampsporten taekwondo.  Symbolen valdes även vid utformningen av den sydkoreanska flaggan (1880) känd som taegeguki.

På flaggan är symbolen omgiven av fyra trigram som medsols visar tecknet för himmel(sommar), vatten (höst), jord (vinter), och eld (vår).

Det finns även en trefärgad symbol med ytterligare en virvel och som kallas  Sam-Taegeuk. Den gula färgen symboliserar människan (mänskligheten). Denna  symbol var också en del av den officiella loggan för de olympiska sommarspelen 1988. Här förekommer också alla åtta (8) trigrammen.  Det bör även noteras att rött gult och blått även är de 3 basfärgerna.

Loggan för de olympiska spelen 1988, har förstås också samma tema. Under den modifierade formen av taegegukisymbolen har de olympiska ringarna placerats. Dessa ringar symboliserar de fem (5) kontinenterna. 

Färg

Världsdelar

 Blå

Australien (Oceanien)

 Svart

Afrika

 Röd

Amerika

 Gul

Asien

 Grön

Europa

Loggan för Paralympics 1988 hade samma uppställning och färgsättning som de olympiska ringarna men istället har formen på virvlarna i  symbolen använts. I senare paralympics har endast 3 virvlar använts i färgerna rött, grönt och blått.

Inte bara flaggor och OS-loggor har symbolen. Den finns även på Sydkoreas Statsvapen .

 • Sydkoreas stadsvapen från 1963

 • Paralympic symbol 1988-1994

 • Paralympic symbol
  (1994–2004) färgerna överensstämmer med den olympiska flaggans ringar.

Vietnamesiska symboler

 • Gammal Vietnamesisk flagga
  Motsvarar trigram för eld/vår

 • Sydvietnams flagga mellan 1955–1975.flaggan skapades av kejsare Bảo Đại 1948.
  De heldragna linjerna motsvarar trigrammet = himmel

 • Vietnams flagga, Long tinh kỳ 1920-1945

Den gula färgen är även här symbolisk och den gula färgen har på något sätt funnits i landets samtliga flaggor. 

I de fem elementen representerar den gula färgen människan (i djurklasser), mitten, elementet jord samt talet fem. Den röda färgen representerar eld, blod, himmel samt talet sju.

Den nuvarande flaggan som antogs 1955 har en gul femuddig stjärna mot röd botten. Stjärnans fem (5) uddar representerar de olika samhällsklasserna som tillsammans ska bygga socialismen. Om de olika klasserna i sin tur även representerar något av elementen är oklart.

Japanska symboler

 • Japans nationsflagga (1870)
  ”Hinomaru” Solflaggan eller solens skiva

 • Japans örlogsflagga (1869)

 • Mitsudomoe "De tre principerna".

xx