Färganalys 

Färganalys innebär främst att man analyserar färg av något slag. Antingen i form av en perceptuell analys av bild och kulör, vilket kan beskrivas under begreppet färg och färglära.

Men det kan även avse en analys av själva målarfärgen eller färg som använts vid infärgning av kläder. T.ex.

  • Laboratorieundersökning för att upptäcka hälsofarliga ämnen.

  • Vetenskapliga analyser av äldre konstverk.

  • Analys av målar- eller konstnärsfärgers hållbarhet.

  • Analys av tidigare använd färgtyp/material vid ommålning. Om ett hus tidigare visat sig vara målat med t.ex. falu rödfärg är en ommålning med annan färgtyp olämpligt.

 Vem du är.

Idag är det dock vanligare att man i dagligt tal förknippar ordet färganalys med vilken typ av person någon är. Färganalys kan då innebära två olika företeelser.

  • Dels en analys beträffande personlighetsdrag, där man kan indelas i olika färger (röd, gul, grön, blå) beroende på vilken personlighetstyp man är

 

  • Färganalys kan även vara en analys över vilken slags årstid man tillhör, med utgångspunkt av hudtyp, hårfärg, ögonfärg. Detta för att hitta de rätta färgerna för kläder, accessoarer och makeup

Det är de två sistnämnda typerna jag ska försöka beskriva.