Färganalys - Årstidsfärg

Ittens färgcirkel

Grunden till dagens moderna färganalys lades redan på 1920-talet av konstnären, och läraren vid Bauhausskolan, Johannes Itten. Han upptäckte efter en övning att eleverna omedvetet valt färger till sina målningar som harmonierade med deras egen hud-, hår- och ögonfärg.

I stället för att bara kalla färggrupperna för A, B, C och D valde han en mer poetisk årstidsindelning med utgångspunkt från naturen. Itten kallade det "subjektiva färger", vilket utvecklades till färgvalen: Vår, Sommar, Höst och Vinter. Ittens bok "Kunst der Farbe" 1961, åskådliggör bl.a. detta.

Inom färganalyser utgår man ofta från Munsells Color System. Albert Henry Munsell var en amerikansk konstnär och lärare i konst  Han gjorde en 3D-modell där han separerade kulör (hue), ljushet (value) och mättnad (chroma).

Munsells amerikanska färgsystem  används förutom till färganalys, även av många konstnärer. Anledningen att hans perceptuella färgsystem används är dels att hans indelning i valör, kulör och  mättnad fungerar bra för att beskriva människans färger och vad som passar en person och dels att de färger som hamnar mitt emot varandra i färgcirkeln ger tydliga kontraster mot varandra. I Sverige finns ett liknande system NCS som inte används till detta ändamål.

De fyra elementen  har även lagts till vid utformandet av färganalyser av detta slag.

  • De fyra elementen:
    Eld, jord, vatten och luft

  • Årstidsfärgerna i förhållande till den koloristiska färgcirkeln

  • De fyra korresponderande kvalitéerna:
    Varmt, kallt, torrt och vått

Årstidsfärg 

Färganalysen utvecklades på 1940-talet av Suzanne Caygill. Den skulle hjälpa människor att hitta sina rätta färger för smink, hår och kläder. Människor delades in i fyra årstider med en färgpalett för varje grupp.

1980 kom Carole Jacksons bok Color Me Beautiful (på svenska Vacker med färg, Wahlström och Widstrands förlag).På engelska finns den bl.a. här. Boken blev en riktig storsäljare samtidigt som människor gick på analys och fick veta vilken årstid de tillhörde.

Färganalyssystemet 4X4 som uppfanns av australienska Ferial Youakim är egentligen inget helt nytt koncept, det är mer en förlängning av de 12 årstiderna.

Färgsystem/Teori

Färganalys

1X4

3X4

4X4

Ittens

Carole Jacksons

4 årstider

 

 

Munsell

Kathryn Kalisz

 

12 årstider

 

Munsell, vidareutv.

Ferial Youakim

 

 

16 årstider

 

 

Här är det fortfarande rätt magert tyvärr! 

Men det kommer! 🙂