1. nov, 2016

Vintermånaden November

Bilden är en månadsbild av Kerstin Frykstrand   

Se även: Januari  Februari  Mars  April   Maj  Juni  Augusti  Juli   September  Oktober   December