1. apr, 2016

Gräsmånaden April

April kallades i Sverige förr för gräsmånad eller grödemånad, eftersom gräset då började visa sin grönska. I Danmark användes ofta ordet fåremånad. 

April är årets fjärde månad enligt vår nuvarande kalender och har 30 dagar. I den gamla romerska kalendern var det den andra månaden. April kommer förmodligen från latinets aprilis.  Ordet aprilis har två tänkbara källor. Antingen ”apricus” som betyder solig, eller ”aperiere” som betyder öppna. En tredje tveksam version är att namnet kommer av Aphrodite, det grekiska namnet på kärleksgudinnan Venus. Detta förmodligen för att aprilis var tillägnad denna gudinna.

Bilden är en månadsbild av Kerstin Frykstrand   

Månaden april är förknippad med en del sedvänjor,talesätt, och skrock. Mycket kan hämtas ur bondepraktikan. Vad sägs om nedanstående:

 Inträffar varm och torr väderlek under första och andra tredjedelen av denna månad, kan man nästan säkert vänta kallt och regnigt väder under den sista tredjedelen. Om tordyveln i den första vårtiden har löss framme under hakan, då är denna tid den bästa att bruka jorden.
Ligger grodrommen om våren i djupt vatten, följer en torr och varm sommar, men ligger den vid stranden eller annars på grunt vatten, är en våt sommar att förvänta. På en våt april följer en torr juni. Klart månsken i april skadar fruktblommorna.

Eller följande rim:

Om april blåser i sitt horn, så fås en god skörd av korn.
Mars torr, april våt, och maj kan fylla bondens lador all,

men april torr och ren är bonden till stort men.
April varm, maj sval, juni våt är något att glädjas åt.
En torr april är ej vad bonden vill, men aprilregn ger frukterna hägn.
Aprilsnö är så gott som fåragö. 

Vad har vi övrigt att vänta i april månad?

I den gamla bondepraktikan fanns det även s.k. märkesdagar, en av dessa var Tiburtiusdagen den 14 april. Den första april fick man ju även narras.  Andra viktiga dagar är Valborg den sista april, Då även kungen fyller 70 år.

Se även: Januari  Februari  Mars    Maj  Juni   Juli    September  Oktober  November  December