1. mar, 2016

Vårmånaden Mars

 Mars månad kallades förr för vårmånad, kanske för att vårdagjämningen inträffar då. I gamla forntida kalendrar räknades även mars som årets första månad. Ibland kallas marsmånaden även för ugglemånad eller kråkmånad.  I vissa landskap och i Danmark kallas mars för torsmånad eller tordmånad efter asaguden Tor. Detta kan leda till missförstånd då även januari traditionellt kallas för torsmånad. Att vi idag kallar månaden för mars har vi de gamla romarna att tacka för.

Mars månad är årets tredje månad. I år infaller även påsken i mars, vilket är ovanligt tidigt. Dessutom kolliderar långfredagen med våffeldagen vilket kan lätta upp en annars tråkig dag.

Bilden är en månadsbild av Kerstin Frykstrand   

Mars är även marskatternas tid och melodi-festivalens turne brukar i regel ha avslutas innan mars är tillända. Mars är även vintersportens tid med diverse skidtävlingar, inte minst Wasaloppet.

Som bilden ovan visar har marsvädret traditionellt förknippats med snösmältning,  töväder och takdropp. Eller också s.k. varannandagsväder.  Men gäller det fortfarande? Förra året var mars månad den varmaste marsmånaden sedan klimatmätningarna startade 1880. Vi får väl se hur årets statistik utvisar!  En fråga blir väl, om vintersporten har snö så dom klarar sig? I vår kalla nord har nog april klassats som den verkliga vårmånaden men det kanske blir en ändring på det.

Gustaf Fröding beskriver marsmånaden i sin dikt Vårvintervisa ur diktsamlingen Gralstänk från 1898.

Vårvintervisa
"Smält min is
låt min snö
gå i tö"
suckade vintern till våren.

"Kanhända, kanhända om solen vill,
vi vänta väl ännu en månad till,
så kanske det sker", sjöng våren.

 

Varför inte lite nonsens från bondepraktikan. Om månaden mars sägs bland annat:

  • På en torr mars följer vanligen en vacker vår.
  • Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj.
  • Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden.
  • Regnar det i mars, kan man vänta regn i juli.

 

Nu hotar bondepraktikan med ohyra på mina stackars krukväxter. Om jag ska vara miljövänlig, kanske en attack med såpvatten hjälper.🙂 

 

Se även: Januari  Februari    April   Maj  Juni   Juli    September  Oktober  November  December