21. jun, 2016

Hagadagen

  I Hagaparken, anordnar Haga-Brunnsvikens vänner, sedan flera år en Haga-dag, någon gång under maj eller juni månad, med olika begivenheter. Picknick med sång och musik, tipspromenad, guidning vid olika sevärdigheter brukar stå på programmet.

Ofta ingår någon form av aktuellt tema. För år 2016 firas också att Haga-Brunnsvikens vänner fyller 28 år och att Kungliga Nationalstadsparken fyller 21 år.

I årets tema uppmärksammas speciellt Carl Jonas Love Almqvist. Tillsammans med Almqvistsällskapet uppförs en gratis sång- och musikföreställning ”Almqvist och kärleken”. Föreställningen som ges i Silvertältet, knyter an till Almqvists 150 års jubileum.

 

 Jag har inte själv besökt parken under någon Haga-dag. Men picknick förekom även under 1970-talet på Bellmansdagen. En trevlig begivenhet till en början men som tyvärr urartade på sluttampen. I övrigt har jag under åren gjort en och annan promenad med tillhörande besök i bl.a. fjärilshuset eller Bergianska.   

Som barn var jag ofta i Hagaparken. På ditvägen promenerade vi och på tillbakavägen fick vi ibland åka 3:ans spårvagn. Att få springa runt i ekotemplet och ”tjoa” var en då upplevelse.  Möjligheten att få se Hagasessorna  (hoppas de ursäktar ordvalet) var en förhoppning som dock inte infriades.  Men där fanns en lekplats och på vintern kunde man åka ”pulka” (på en gammal bricka).

Det enda som möjligen kunde slå spårvagnarna (7:an gick till Skansen), var kabelfel på 41:ans trådbuss.  Man hade enkla nöjen på den tiden.🙂

Andra Hagadagar

En Hagadag (Marknadsdag) förekommer även i stadsdelen Haga i Karlstad. Datum för årets begivenhet är den 29 oktober.

Hagadagarna kallas även ett fotbollsevenemang som arrangeras av IF Haga i Jönköping. Begivenheterna för 2017 är redan påbörjade.