8. maj, 2016

Kobingo

En annan typ av kosläpp (jfr 7/5) förekommer inom sport- eller sällskapsspelet kobingoKobingo liknar till viss del vanlig bingo men utspelas av naturliga skäl, bara sommartid, samt i ute i det fria. Spelplanen består av ett gräsfält, som helst bör vara grönt och frodigt. Fältet delas in i olika rutor där spelarna kan satsa pengar Därefter släpps en ko in på planen för att där beta gräs.

Kon måste förr eller senare producera en komocka. Spelet går ut på att i förväg gissa vilken ruta kossan släpper sin blaja. Den som satsat på den ruta där mockan hamnar blir vinnare. Kobingon kan dra ut på tiden, då det krävs en längre stund av betande och idisslande för att uppnå resultat i synnerhet som en s.k. sinko brukar användas.

Det är dock förbjudet att skrämma eller på annat sätt påverka kon. Många har även funderat över huruvida det kan vara förnedrande för kon att medverka i detta spel.

Vanlig bingo uppstod i början av 1960-talet men kovarianten är äldre än så även om den inte kallades så förr. Redan på 1940-50 talet spelades kobingo på lantmarknader och liknande. Kobingo förekommer mest i Storbritannien och Sverige. Inom Sverige är den mest vanlig i Norrland, där även officiella tävlingar är vanliga.

Själv spelar jag inte bingo, inte ens bingolotto och definitivt inte kobingo🙂.