2. feb, 2016

Vabruari

Vabruari och vobruari eller t.o.m. vafbruari är nya skämtsamma benämningar på månaden februari.

 Varför dessa nya namn på februari?

De kommer förstås av VAB (vabba), VOB (vobba) samt VAF (vaffa).  

I månaden februari florerar ovanligt många sjukdomar som influensor och förkylningar.  Detta gör att många tvingas vara hemma för vård av sjuka barn (VAB). Denna säsongs influensa startade kring jul och grasserar ofta som värst i februari varför ordet vabruari uppstått.

Dagens arbetsliv kräver flexibilitet. Krav på ständig tillgänglighet på arbetet och många arbetsgivares slimmande personalpolitik i kombination med den tekniska utvecklingen har gjort att många tjänstemän mer eller mindre tvingas ställa upp även på sin fritid.  Att tvingas vara anträffbar både på helger, kvällar och semestrar blir allt vanligare och ofta utan någon som helst ersättning.

Många går till sitt arbete trots sjukdom och om man är för sjuk för att gå till arbetet förväntas man ändå arbeta hemifrån. Det är enligt många arbetsgivare även önskvärt att man stannar hemma. Jag har inte funnit något ord för detta. Mina förslag är sjobba eller sjubba (sjuk+jobba).

  • Arbetsgivaren ställer krav på utfört arbete.

  •  Slipper betala lön under tiden.

  •  Den anställde smittar inte ned sina kolleger.

Att arbeta hemifrån, samtidigt som man vårdar ett sjukt barn, är alltför vanligt, man vobbar. Här gäller ofta samma regler som ovan. Detta kan innebära stora problem för den anställde, då försäkringskassan har bestämda regler beträffande detta. I värsta fall blir den anställde helt utan ersättning.

En annan realitet är situationen inom äldreomsorgen. Det senaste decenniet har inte behovet av äldreboenden tillgodosetts. Antalet har t.o.m. minskat genom nedlagda boenden. Samtidigt har inte hemtjänsten resurser för att kompensera det ökade hjälpbehovet i hemmet.  Följden blir att alltmer av ansvaret läggs på de anhöriga, d.v.s. vuxna barn som måste ta hand om sina åldriga föräldrar. Detta fenomen har som en konsekvens att de anhöriga (i regel en kvinna 50-65 år) tvingas ta ledigt från jobbet, dra ner på arbetstiden eller tidigarelägga sin egen pensionering.

På senare år har det diskuterats om införandet av en VAF-penning, liknande VAB-penningen. Risken för att en sådan skulle bli lika begränsad som närståendepenningen samtidigt som äldreboenden och hemtjänsten blir kvar på samma låga, dåliga nivå.     

Detta är ingen bra lösning. Att vaffa skulle bli rena kvinnofällan.   

Ordet vobba dök upp som ett nyord 2011.  Ordet vaffa (vård av förälder) dök upp i media samma år men inte som nyord. En annan nytillkommen variant/förslag är vakka (vård av sjuk kompis), vilket skulle ge ensamma utan nära anhöriga motsvarande möjligheter.      

Tillsvidare kan man ju titta på TV-serien 30 grader i februari.🙂