21. jun, 2015

Farbror Blå

Farbror Blå förekommer i Elsa Beskows saga om Tant Grön, Tant Brun, Tant Gredelin.

Farbror Blå är ju som namnet antyder blåklädd (se 20 juni), med både blå bonjour/jackett samt blå ytterrock med eller utan pellerin. Han hade även smala långbyxor med hälla under foten och hög hatt och ibland damasker, allt i Biedermeierstil.

Förebilden för farbror blå är Elsas morbror. När Elsa var 15 år dog hennes far och familjen fick sämre ekonomi. Modern tvingades att med sina 6 barn, flytta ihop med sin mamma, sina två systrar och en bror. Tillsammans blev de förebilder för figurerna i sagan. 

I likhet med tanterna förekommer idag namnet Farbror Blå som företagsnamn i ett flertal verksamheter, huvudsakligen inom kafé- och restaurangbranschen. På senare tid förekommer bilder på både textilier och porslin. Tre originalakvareller till Petter och Lottas jul, har annonserats ut av Bukowskis, farbror blå hugger en julgran, Petter och Lotta åker skidor samt farbror blå och kolaren. Alla med ett utropspris på lägst 60.000 kronor, business värre.

Farbror Blå är även en skämtsam benämning (slang) för polisen efter den blå uniformen samtidigt som det är en pastisch på sagofarbrorn. En annan liknande dysfemism, är Kling & Klang som ju är de klantiga, jagande och nitiska poliserna som förekommer i Pippi Långstrump. Om sådana poliser finns i verkligheten kan man ju fråga sig. En annan klantig polis är seriefiguren Bosse Byling.

Den blå polisuniformen uppstod 1850 vid en stor reorganisation av det dåvarande polisväsendet. Men redan 1835 hade en omorganisation av ordningsmakten gjorts. Tidigare bestod ordningen av  brandvakten samt Stadsvakten (korvarna) och separationsvakten (paltarna). 1835 beslutas att stadsvakten skall slås i hop med brandvakten.

Brandvakterna hade då öknamnet bygling efter den brandhake eller brandvaktssax (väktarsax) som de bar.  Brandhaken försågs med tiden med en bygel. Denna bygel var en saxliknande anordning med vilken de kunde gripa bråkstakar om halsen och hålla fast dem tills förstärkning anlände. Öknamnet förkortades senare till byling och kom att användas om Stockholms poliser även efter 1850, för att senare spridas vidare i landet. På landsorten var benämningen länge länsman eller landsfiskal.

Ett nyare slanguttryck är Aina som är s.k. Rinkebysvenska och kommer av det turkiska ordet för polis  ainaziz. 112-Aina kallas en humorserie i TV6. Programmet följer en polisstation i den fiktiva orten Hällby. Några avsnitt kan även ses på Youtube. Serien är inte populär hos polisen. Dock har polisen använt sig av en polisbil målad med Aina i en kampanj. I Trollhättan finns även andra som ståtar med en liknande bil. Det finns även en tjatig låt,112 vad gör du då, farbror blå,med koppling till 112-Aina.

Det finns även en musikgrupp med namnet Farbror Blå. Här finns ingen koppling till Aina, utan har en koppling till musikstilen blues. (se även 18/6)