15. jun, 2015

Blå dunster

Blå dunster har ingenting med illaluktande gas eller ånga att göra. Inte heller med något som dunstar bort eller försvinner. Se vidare Nordisk Familjebok från 1907.

Att slå blå dunster i ögonen på någon innebär att föra någon bakom ljuset d.v.s. lura eller vilseleda någon. Förr sade man också sätta (en) blå dunst för ögonen på någon, Frasen som kom in under 1500-talet, går tillbaka på tyskans "Jemanden blauen Dunst vermachen". Några tyska ordforskare har föreslagit att uttrycket skulle anspela på att trollkarlar förr lät blå rök  stiga upp för att hindra åskådarna att se hur tricken utfördes. Det kan också tänkas att Dunst här betyder dimma jämför med engelskans "cast a mist befor a person´s eye"Förstärkningsorden blålura eller blåljuga kan kanske ha inspirerats av detta.

Vad säger då SAOB om orden dunst och dunsta? En beskrivning av dunsta  ges närmast genom dess synonymer: förflyktigas, gå bort i gasform, avdunsta, evaporera, ånga bort. Eller vardagligt/slang: ge sig av, försvinna, sticka, smita, avlägsna sig, sjappa, dra

 Varför inte ett nytt blå-ord  blådunsta (försvinna snabbt som ögat)🙂