11. jun, 2015

Black eller färglös

Det engelska färgordet black, blir översatt till svenska svart. Som färgord används väl black endast som HTML-färg i Sverige. Black är ett ord med många hänsyftningar, kopplingar och begrepp som vi även har i svenskan och som kan vara värt att återkomma till senare.

Det svenska ordet black har annan innebörd. Eller rättare sagt två.

Dels den tvådelade kloss eller boja, som gamla tiders fångar hade om foten för att inte kunna rymma. Ordet har ju även gett upphov till uttryck som en black om foten, dvs något som stoppar en. Detta black kommer från de äldre orden (substantiv)  blak eller blökk som sannolikt är sidoformer till ordet block.  Ett block om foten alltså.

Dels ordet black (adjektiv) som kommer ur fornsvenskans blakker (isl. blakkr) som närmast betyder blank eller blek. Detta ord har senare använts i betydelsen blek, färglös, urtvättad. Blacka färger är bleka och färglösa.

Black är även en hästfärg. En ljus blek viltfärg som var vanlig hos vildhästar och hästens förfäder. Ganska snarlik Isabellafärgen enligt mitt tycke.

 

En black om foten eller blek och färglös… vem vill vara det🙂