2. jun, 2015

Anilin- och tjärfärger förr och nu

Efter William Henry Perkins upptäckt av den lila färgen mauve 1856 gick utvecklingen snabbt för den organiskt kemiska industrin.  Även Perkins professor von Hofmann intresserade sig för ämnet och lyckades knäcka koden för anilinet vilket banade väg för en mängd nya anilinfärger. 1858 kom en praktisk metod för att framställa anilinrött. Denna röda färg användes bl.a. för att färga rödsprit. 1861 upptäcktes anilinblått, anilingrönt och anilinsvart, magenta och fuchsia (fuksin).  Fler färger i SAOB 1898.

Tjärfärgämnena blev grunden för den tyska kemisk-tekniska industrin med ett flertal tillverkare:

 1863

 Tjärfärgsfabriken Bayer

 1865

 Badische Anilin & Soda-Fabrik (BASF)

 1867

 Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (Agfa)

 1904

 Dominerade dessa företag som slog sig ihop i kartellen IG Farben.

Den röda fuksinfärgen var billig att framställa och därför populär. Men det var inte enbart frid och fröjd. I början av 1870 kom plötsligt rapporter, att folk arsenikförgiftats. Under den heta sommaren 1884 kunde The Times berätta, att allt fler damer fick behandling för otäcka hudutslag och man började misstänka anilinfärgerna. Tester visade att de billigare varianterna som tillverkades, var säkra i torrt tillstånd men oxiderades till arseniksyra av regn och svett.  Värre var det i färgfabrikerna där orent färgämne kunde förgifta arbetarna. I många länder förbjöds denna röda färg helt.

Enligt Nordisk Familjebok (1904) delades anilinfärgerna in i 4 huvudgrupper:

 

 Grupp

 Ämnen

 1

 Rosanilin

 Ämnen som uppstår ur anilin och toluidin genom oxidation

 2

 Safranin

 Ämnen som uppstår genom oxidation av anilin och paradiminer

 3

 Indulin-nigrosin

 Omsättning mellan anilin och andra ämnen

 4

 Azo

 Ämnen som kan härledas från anilin- och toluidins diazoteringsprodukter

 

De färger och färgämnen som framställdes var bl.a.

grupp

Färg

 Benämning

  1

 Anilinrött

 Fuksin, azalein, solferino, magenta, rosein

 

 Blått

 Anilinblått, Hofmanns violett

 

 Grönt

 Jodgrönt, metylgrönt, aldehydgrönt

 

 Svart

 Anilinsvart

  2

 Grönt

 Olika gröna nyanser

 

 Rött

 Olika röda nyanser

  3

 Blå-svart

 Violett, blå, svarta

 

 Grönt

 Malakitgrönt, bittermandelgrönt

  4

Diverse

 AZO-färgämnen

 

 Idag bearbetas de kemiska tjärfärgämnena som anilinfärger, azo-färger, fenolfärger, antracénfärger på ett annorlunda syntetiskt sätt.

Namnet azo kommer av en grupp kemikalier de har gemensamt. Idag finns flera hundra azofärger. Ett 50-tal får användas i kosmetika och ett 10-tal är tillåtna i livsmedel.

Azofärgämnena är av tradition vanliga som  livsmedelstillsatser. Eftersom dessa anses ge upphov till allergiska reaktioner blev ett flertal förbjudna i Sverige. År 1999 infördes dock EU:s regler i Sverige. Detta innebar att 4 tidigare förbjudna azofärgämnen  åter blev tillåtna som tillsatser. Våren 2008 beslutade Danmark och Storbritannien att strunta i EU-reglerna och rensa ut azofärgerna på egen hand. Både där och i Sverige har stora livsmedelskedjor börjat att ta bort livsmedel med azofärger ur sitt sortiment.

 

Striden om livsmedelsfärgerna är väl inte slut än, har jag förstått.🙂