1. jun, 2015

Mauve

Tant Gredelins klänning kan mycket väl varit färgad i den för tiden nya färgen mauve som var den första syntetiska färgen.  

Upptäckten av färgämnet grundar sig egentligen på en slump. Den då 18-årige engelske kemisten William Henry Perkin var assistent åt professorn Wilhelm von Hofmann på Royal College of Chemistry.  På laboratoriet hade Perkins till uppgift att försöka syntetisera kinin (som bot mot malaria). Våren 1856 misslyckades han med ett experiment och fick vid det tillfället en svart klump i sitt provrör. När han sköljde ur röret med alkohol råkade han av misstag spilla ut en skvätt av vätskan på en tygtrasa.Trasan färgades lila vilket gjorde Perkins nyfiken. Han färgade in vitt sidentyg i samma lösning och fick framgångsrikt fram samma vackra kulör. Han kallade den för mauve”, efter den klarlila blomman malvaEn vän till familjen, som arbetade på en tygfabrik, insåg snabbt värdet av upptäckten. ”Om du kan få färgen att fästa, sitta kvar och sälja den billigt har du hittat en motsvarighet till guld”. Det kunde han. Färgen höll för tvätt och solljus och kostade nästan ingenting att framställa.

Kemistudenterna på Royal College var indelade i två läger, de som kunde tänka sig att arbeta för industrin, och de som ansåg sig vara ”rena forskare”. Perkins tog dock kontant med några färgtillverkare och fick gehör för sin upptäckt. Samma år (1856) tog han patent på ämnet som han kallade mauvein.  Mauve var inte bara den första syntetiska färgen utan även den första azo-färgen.

  

Hösten 1857 dök den nya färgstarka syntetiska lila anilinfärgen upp.  Redan i januari 1858 bar drottning Viktoria en klänning i denna violetta färg under sin äldsta dotters bröllop. Färgen lila som modefärg spred sig som en löpeld över världen. I slutet av samma år förekom den överallt. (anm: bilden ovan är ett gammalt kolorerat svartvitt foto, varför färgerna på drottningen är ljusare än verkighetens)

Färgen som baserades på anilin kunde göras billigt på stenkolstjära (dåtidens tjärfärg) och blev en snabb start för den engelska textilfärgningsindustrin.  Färgen visade sig över tid att blekna snabbt och 1873 ersattes mauvein av andra ämnen. Utvecklingen gick även mot andra kulörer.  Och 30 år senare fanns ett flertal olika syntetiska färger att välja på.

1890-talet har även kallats för the mauve decade, då färgen var populär i artistiska kretsar med Oscar Wilde i täten.  

 

Är drottning Viktoria  kanske indirekt orsak till uttrycket "sista chansen"?🙂