30. maj, 2015

Sista chansen

 

Sista chansen är/var ett skämtsamt talesätt för lila klädsel på kvinnor.  Mörkt lila eller violett färg  ansågs under senare delen av 1800-talet  vara en lämplig, sober och värdig övergångs-färg att användas efter den svarta sorgklädseln.  En sådan klädsel på en änka visade att man åter var tillgänglig på äktenskapsmarknaden.  Valet av lila kläder förekom, av samma anledning, av ”äldre ungmör”, och det (smått löjeväckande) begreppet var myntat.

Klänningen intill är från c:a 1872