28. maj, 2015

Tankar kring färg

Som ett komplement till färg och form, färglära etc. har jag upprättat denna sida. Formen som blogg underlättar och jag kommer förbi de tekniska problem jag har med utformningen av dessa sidor och kan dessutom brodera ut mig mer om sådant som har anknytning till färg.

Datumet för ett inlägg kan därför bli felaktigt och missvisande då jag gör fortlöpande inlägg utan hänsyn till dateringen.