10. maj, 2015

QUIZ

Här kommer ett (låne)ord som innehåller både Q och Z minsann.

Det har under en tid funnits möjlighet att testa sina kunskaper eller åsikter via webben på diverse webbsidor eller i olika tidningar. Denna företeelse har ökat markant. Dessutom har man börjat kalla fenomenet för Ouiz. Man kallar det t.o.m. för att quizza och man är en quizzare (jämför med blogg, bloggare). Ouiz är den engelska benämningen för frågesport eller frågetävling. Det finns appar för skolarbete och det finns  frågesporter för mobilen. Det finns nutidstester och nyhetstester hos de flesta dagstidningar med självaktning:

Det finns säkert fler, detta är en tydlig trend. Men hur började det hela? Frågesport (eng:quiz) är en tävling där det gäller att svara rätt på frågor i allmänbildning. Denna typ av tävlingar är  och har varit ganska vanligt inom radio och TV. En annan form är tipspromenaden.

Frågesporten som fenomen uppstod i mitten av 1930-talet i amerikanska och kanadensiska radioprogram  och kallades "quiz show". I Sverige dök denna programtyp upp i Svensk radio 1938, som programmet "Vem vet vad?". Ordet frågesport lanserades samma år av Aftonbladet.

Senare blev frågeprogrammen i TV mycket populära.  Det började med Tiotusenkronorsfrågan Kvitt eller dubbelt 1957 och sedan har det fortsatt. Men namnet quiz har inte förekommit i dessa sammanhang. Men, det är nog bara en tidsfråga.

Under 1970-talet började quiz eller quiznight  förekomma som Pub-underhållning i England. Till Sverige kom detta för några år sedan och finns etablerat både i Stockholm och Göteborg. Kanske en kommande konkurrent till Karaoke?

Detta var om själva fenomenet quiz, men varifrån kommer själva ordet?

Enligt engelska Wikipedia verkar meningarna delade beträffande ursprunget till själva ordet quiz. Dels anses ordet komma från det latinska "Qui es" = vem är du? (jämför med Q enligt gårdagens krax). Enligt andra källor (1781) lär ordet avse en udda person och då i den nutida formen quizzical. Enligt ytterligare  källor (1843) kommer ordet från det dialektala quiset = att ifrågasätta, vilket kommer ur samma ordstam som question och inquisitive = fråga resp. nyfiken.

 Quizza på bara.🙂