16. aug, 2018

Div. översättningar betr Olle

Några ytterligare översättningar.