De fem elementen

De fem elementen (faserna).
Medsols, de alstrande elementen: eld (överst) jord, metall, vatten och trä.

Elementen "förgör" varandra i ett mönster som bildar en femuddig stjärna.

De fem elementen ska inte förväxlas med de klassiska 4 elementen.

De fem elementen - Wu Xing, kan översättas som  "fem rörelser". Ordet wu betyder fem. Ordet xing betyder som substantiv; passage, stig, rutt, och som verb; att åka, att gå.

Den kinesiska traditionen räknar med fem element:  eld, jord, metall, vatten och trä.

Läran om de fem elementen (faserna) utgör en central del i kunskapen om feng shui. De fem elementen sträcker sig mycket längre än till feng shui som inredningsfilosofi. Allt kan delas in i de fem elementen. Fem färger, fem former, fem smaker, fem sinnen, fem ljud etc. 

De fem elementen sägs "föda" varandra i en viss alstrande ordning eller kretslopp (medsols), se bilden t.h. enligt principen "trä föder eld, eld föder jord", osv) och "förgör" varandra (se pilarna) enligt den besegrande ordningen trä >jord >vatten > eld > metall.

 

Tillkomstordningen (1) beskriver elementens egenskaper och process.

  • Vatten: Blötande, droppande, sänkande.
  • Eld: Värmande, brinnande, stigande.
  • Trä: Får form genom att utsättas för skärverktyg.
  • Metall: Får form i flytande tillstånd, genom gjutning, och förmåga att ändra denna form genom att smältas och gjutas om.
  • Jord: Skapande av ätliga växter.

Den inbördes alstrande ordningen (2) är: trä > eld  > jord  > metall  > vatten > trä o.s.v. i en kretsgång.(medsols, se bilden ovan).

Trä alstrar eld, genom att tjäna som bränsle; eld alstrar jord, genom att ge upphov till aska; jord alstrar metall, genom att malm skapas i bergen; metall alstrar vatten, genom att dra till sig eller avge helig dagg när metallspeglar ställdes ut nattetid, eller mera allmänt, dess egenskap att bli flytande; vatten alstrar trä, genom att ge näring åt växande trä varvid cirkeln är sluten.

Den inbördes besegrande ordningen (3) är: trä > jord > vatten > eld > metall  > trä o.s.v. i riktningar som bildar en femuddig stjärna "pentagram", (se bilden ovan)

Träet besegrar jorden, eftersom det finns i form av spadar som kan gräva upp den eller som växande träd och gröda som hämtar kraft ur jorden; jorden besegrar vattnet, eftersom den kan dämma upp eller suga upp det; vattnet besegrar elden, då det kan släcka den; elden besegrar metallen, då den kan få den att smälta; metallen besegrar träet, eftersom den kan skära eller såga sönder det, varvid kretsgången är sluten.

Ovanstående sätt att ställa upp faserna i förhållande till varandra har ingen venskaplig eller direkt förklaring, möjligen har det levt kvar i folkmun och blivit en tradition. Att dela in ”alltet” med väderstreck, årstider etc. är lätt förstå. Men med tiden har det uppstått en strävan att sortera allt möjligt tänkbart och ibland långsökt eller ologiskt, i detta system. En koppling till den traditionella kinesiska medicinen (TMC) har säkert en förklaring. Under vissa epoker var även olika dynastier kopplade till dessa faser och med dessa även politiken.

 Nedanstående uppställning visar exempel på några:

Fas

Trä

Eld

Jord

Metall

Vatten

De fem djuren

draken

fågel Fenix

ormen

tigern

sköldpaddan

Djurens placering inom Feng shui  *1)

vänster

framför

centrum

höger

bakom

Tal/siffra

8

7

5

9

6

Färger

blå/grön

röd

gul

vit

blå/svart

Former

rektangel

trekantig

kvadrat

rund

vågformad

Årstid

vår

sommar

sensommar

höst

vinter

Väderstreck  *1)

öster

söder

mitten/centrum

väster

norr

Smaker

sur

bitter

sött

frän

salt

Dofter

härsket

bränt

välluktande

fränt

ruttet

Väder/Klimat

vind

hetta

åska

kyla

regn

Instrument

kompass

mått och vikt

lodlina

vinkellinjal

våg

Inälvor

mjälte

lungor

hjärta

njure

lever

Kroppsvätskor  *2)

tårar  

svett

saliv

snor

spott

Sinnesorgan

öga (syn)

tunga (smak)

mun (tal)

näsa (lukt)

öra (hörsel)

Sinnelag

vrede

glädje

begär

sorg

fruktan

Humör

Ilska

glädje

reflektion

sorg

rädsla

Kroppsdelar

muskler

puls(blod)

kött

hud/hår

ben/märg

Fingrar

pekfinger

långfinger

tumme

ringfinger

lillfinger

Ljud

larm/rop

skratt

sång

gråt

stönande

Toner  *3)

mi

so

do

re

la

Ålder

födelse

ungdom

medelålder

ålderdom

död

Djurklasser

fjällklädda (fiskar)

 

fjäderklädda (fåglar)

nakna (människan)

hårklädda (däggdjur)

 

skalförsedda (ryggradslösa)

Samhällsklasser *4)          

Husdjur

får

hönsfåglar

oxe

hund

gris

Sädesslag

 

risvete

bönor

hirs

hampa

Sätt att styra 

milt

upplyst

försiktigt

energiskt

lugnt

Ministerier

jordbruks-

krigs-

huvudstaden

justitie-

arbets-

Stater

Ch`i

Ch`u

Chou

Ch`in

Yen

Planeter

Jupiter

Mars

Saturnus

Venus

Merkurius

Yin och Yang

mindre yang

mer yang

balans

mindre yin

mer Yin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *1) anm:  Den västerländska motsvarigheten (riktningar) är vänster, höger, framför, bakom, ovanför och under. De bildar en kub/rymd med 6 sidor/ytor i stället för en centrerad plan ned 5 ytor.

Väderstreck och riktningar är något missvisande om man jämför med elementens 5 variabler mot Lou shu-kvadratens 9. Det är svårt att anpassa detta när 3 av de fem har udda tal och av hävd är Yang (manliga).  

*2) anm:  Den kinesiska (gamla) indelningen innehåller både saliv och spott men saknar både blod och urin till skillnad från den västerländska indelningen. Blodet räknas här i stället som en kroppsdel (puls). Den skiljer sig även mot den gamla temperamentsläran  (de 4 elementen )  

*3) anm:  Här skiljer sig denna skala (5 toner) där både fa och ti saknas vid en jämförelse med den västerländska skalan ( 7 el. 8 toner).  Do - re - mi - fa - so - la - ti - (do). 

*4) anm:  I Vietnam beskrivs de 5 olika samhällsklasserna som tillsammans ska bygga socialismen med arbetare, bönder, akademiker, ungdomar och soldater. Till vilket av de olika elementen de klassas är okänt.

 

Elementen har även vissa egenskaper (krafter) som var för sig har en rörelse/riktning. Elementen kan även härledas till platser inom Lou shu-kvadraten.

Kraft

Färg

Riktning 

Lo shu

 Eld

 Röd

 rusar uppåt

9

 Vatten

 Svart

 sänker sig

1

 Jord

 Gul

 runt sin egen axel

 2 och 8

 Trä

 Grön

 utvidgas, växer utåt  

 3 och 4

 Metall

 Vit

 inåt och förtätas

 6 och 7

 

 

Mitten/Centrum

5

 

xxx