Symbolen för Thai Chi som betyder Frid& Balans.
Den symboliserar balansen mellan yin och yang och kallas oftast för just Yin & Yang.

Tecknet för Chi (Qi)

Ba gua betyder de åtta trigrammen på kinesiska.
Varje trigram är kopplat till olika livsaspekter.

Feng shui

   
Tecknet för Feng shui


Tecknet för Feng shui "Vind och vatten"

- Feng shui betyder ”vind och vatten” och är en 3000 år gammal kinesisk lära och som handlar om energins rörelse (Qi eller chi)  och hur den påverkar livet på jorden.

- Feng shui symboliserar utrymmet mellan himmel och jord där vi människor lever.

- Feng shui är en kinesisk form av Geomanti. Ordet geomanti betyder ”att tyda Jorden” och kan närmast liknas med det västerländska begreppet jordstrålning.

Feng shui bygger till stor del på de fem elementen: trä, eld, jord, metall och vatten. Läran om de fem elementen (faserna) utgör en central del i kunskapen om feng shui. Denna lära sträcker sig mycket längre än till feng shui som inredningsfilosofi. Allt kan delas in i de fem elementen. Fem färger, fem former, fem smaker, fem sinnen, fem ljud etc. 

Metoden grundar sig på den Qi- energi eller kraft som förmodas påverka ett hems invånare negativt eller positivt, beroende på om energin är stagnerad eller i cirkulation och används för att hitta lämpliga platser att bygga hus på eller för att inreda rum.

 Tre av de viktigaste verktygen i feng shui är:  De fem elementen, yin och yang och baguan.

OBS! Endast påbörjad  fortsättning följer......

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.