12. jun, 2015

Brunte

Nu när jag ändå är inne på hästar och hästfärger fortsätter jag på det temat. Förr var det ganska vanligt att man namngav sina arbetshästar efter deras färg.

  • Grå hästar kallades grålle, grålla, grållan (även grå katter kunde ha dessa namn)
  • Blacken, blacka för en black
  • Skäcken och fläcken, för en skäck
  • Rölle, röllan eller röden för en rödbrun häst
  • Svarta hästar kallades för sot, soting, svarten, rapp eller rappen. Redan i fornsvenskan fanns sothae= sotfärgad häst.
  • Brunte är en brun häst, möjligen kan ursprunget vara liknande som sothae. Formen brunte  visar att det från början var ett smeknamn.

Pålle var också ett vanligt namn men är inte efter färgen. Enligt SAOB:

//[sv. dial. pålle; till sv. dial. poll, poll (äv. pål, pål), använt ss. lockord till hästar, sannol. av ljudhärmande urspr. (möjl. med tanke på det smackande ljud som höres, då en häst står o. nappar efter blad l. gräs o. d.)]//

Brunte har även blivit synonymt för arbetshäst.  Brunte har även fått ge namn åt Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté. Och vem har inte hört barnvisan om Borgmästar Munthe som red på sin brunte. 

Ovanstående hästnamn hör inte till de populäraste hästnamnen idag.

Det finns listor på lämpliga namn både för ston och för hingstar och särskilda namn för islandshästar. Inga typiska gamla hästnamn där inte.

När det gäller galopp- och travsport förekommer det de mest konstiga och galna namn. Man kan undra hur dessa hästar ”döps” egentligen. Enligt Svensk travsport måste varje travhäst ha ett "unikt" namn och det finns ett särskilt reglemente för detta. Stackars krakar men hästarna kallas säkert för något annat till vardags. Låt hästen vara häst.

Brunte, det låter stabilt, pålitligt och bra🙂

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.