4. jun, 2015

Gult är fult

Det finns minsann fortfarande giftiga färger, nämligen kadmiumfärger. Kadmium är en giftig tungmetall som bland annat används i konstnärsfärgerna  kadmiumgult och kadmiumrött. I Sverige och EU finns i dag ett förbud mot användning av produkter med kadmium. Ett fåtal produkter är dock undantagna, bland annat hobby- och konstnärsfärger.

Analyser av konstnärsfärgerna gjorda av Stockholm Vattens laboratorium visar att vissa konstnärsfärger innehåller upp till 45 procent kadmium, produkter som ofta helt saknar märkning eller information om hur miljöskadliga de är. Användningen av alternativa ersättningspigment som inte innehåller kadmium har  dock ökat. Dessa färger är märkta ”Hue”, ”Sub” eller ”Imit”. Till exempel ”kadmiumrött hue".

Eftersom kadmium förbjudits inom så många områden, står konstnärsfärger i dag för en relativt stor andel av det kadmium som följer med avloppsvattnet till reningsverken. Avloppsvattnet utanför konstskolor har förhöjda värden av den giftiga tungmetallen. Det visar mätningar som presenteras i Svenskt Vattens rapport Kadmiumgult är fult” (2012). Någon märkbar minskning har inte visats sig sedan dess. I dag finns hobby- och konstnärsfärger som ersätter de farliga kadmiumfärgerna på marknaden. Trots det används kadmiumfärger fortfarande i undervisning och av många konstnärer.

Hobby- och konstnärsfärger med kadmium säljs fortfarande i tusentals butiker i hela landets – trots regeringens mål om giftfri miljö. 14 av 15 butiker i enkäten säljer kadmiumfärger. Vem som helst kan gå in i en affär i vilken svensk stad som helst och köpa starkt miljöfarliga kadmiumfärger på tub, i burkar eller som akvarellfärger. Därtill kommer en betydande försäljning via nätet.  

Den mest använda oljefärgen i Sverige är  Beckers ”normalfärg A” som lanserades 1912. Färgkartan upptar ett flertal gula och röda nyanser av kadmiumfärg. Att dessa färger är populära beror främst på rena färger, ljusäkthet och beständighet. Huruvida dessa i dag innehåller ersättningspigment är oklart. Jag kanske borde göra en inspektionsrunda i färgaffären.

Använd kadmiumfri färg…🙂

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.