Elementen

Flera gamla världsbilder, åskådningar, filosofier och religioner, indelar världsalltet i fyra eller fem element.  Detta förekommer bl.a. inom taoismen och buddismen (wu xing), judendomen och islam samt i indisk filosofi.  

 • Den mest kända inom västvärlden är de klassiska fyra elementen som utvecklades av grekiska filosofer under antiken. 
 • Den andra vanliga är den österländska (kinesiska) de fem elementen /faserna (wu xing).

 Det femte elementet.

Vissa skolor vill till de klassiska fyra elementet lägga till ytterllgare ett element nämligen eter. 

I modern tid förklaras eller jämförs elementen med vad en del av dagens fysiker beskriver som existensen. Den består av fyra dimensioner:

längd (x), höjd (y), djup (z) och tid (t)

 Många som ägnar sig åt science fiction tror att det finns en femte dimension som våra mänskliga sinnen inte kan förnimma. Vid en jämförelse med elementen, skulle den liknas vid eter eller tanken.

Elementarsymboler (gamla) enligt övre raden
1) Eld 2) Jord 3) Vatten 4) Luft
Den nedre raden visar en nyare utformning

Elementarsymboler (gamla) enligt övre raden
1) Eld 2) Jord 3) Vatten 4) Luft
Den nedre raden visar en nyare utformning

Bilden till höger visar elementarsymboler.

Om dessa placeras i en viss ordning, bildas den  sexuddiga stjärnan även kallad hexagram.

Elementarsymboler var förr vanliga inom alkemin.

Det finns både likheter och skillnader mellan de olika åskådningarna enligt ovan. Dock före-kommer elementen  eld, jord, vatten inom de flesta. Vanligt är också en koppling till  färger, former,temperatur, årstider, väderstreck, himlakroppar etc. Färgerna rött och blått, innebär eld/värme/söder resp vatten/kyla/norr i båda alternativen.

 En jämförelse/exempel kan ses  i tabellen nedan. 


Klassiska Väst

Färg

Kinesiska  Öst

Färg

Islam

1

Eld

Röd

Eld

Röd

Blixtar

2

Luft

Gul

Jord

Gul

Moln

3

Jord

Grön

Metall

Vit/grå

Kvadrat

4

Vatten

Blå

Vatten

Svart/blå

Vågor

5

(Eter)

---

Trä

Grön/blå

---

Skillnader och likheter

De klassiska elementen

 1. Luft är framför allt våt och i andra hand varmt.
 2. Eld är framför allt varmt och i andra hand torr.
 3. Jord är framför allt torr och i andra hand kall.
 4. Vatten är framför allt kall och i andra hand våt.

Här finns en viss koppling till Färganalys /Årstid. Det finns dock vissa skillnader, då denna modell  är inriktad efter färgcirkeln.

Till elementen har ofta tillagts "eter" som ett femte element

De fyra elementen enligt samma uppställning som den övre bilden enligt fig 3).

Denna uppställning överensstämmer även med DISC- symbolen.

fig 6a) visar att ying och yang är föränderliga. 
fig 6b) visar motsvarande symboler i de klassiska elementen.
fig 7) visar moderna ikoner som WC-skylt.

fig 6a) visar att ying och yang är föränderliga.
fig 6b) visar motsvarande symboler i de klassiska elementen.
fig 7) visar moderna ikoner som WC-skylt.

Det finns fler likheter mellan de fyra klassiska elementen och de österländska fem faserna men också skillnader.

Enligt båda åskådningarna, kommer ljus (dag) och värme från ovan (himlen/solen) Det är varmast på sommaren samt från söder. Därför är söder (+) vänt uppåt. Vatten, jord och natt  och vinter upplevs som kallt, varför norr (-) är vänt nedåt. Eldens värme stiger också uppåt  och vattnet sjunker nedåt. (jfr med fig 1) Färgerna överensstämmer också  med den Koreanska symbolen Taegeuk.

Om man vrider globen enligt bilden ovan (fig 1) ett kvarts varv medsols:

 • Kommer vatten (-) och eld (+) att visas som  de klassiska elementen enligt  fig 3).
 • Placeras den svarta (Yin) bottenfärgen till vänster och den vita (Yang) till höger i enlighet med den kinesiska filosofin.
 • De manliga vita symbolerna  strävar/pekar uppåt ( i båda fallen) och de kvinnliga svarta  strävar nedåt.
 • Taijitusymbolen är Yin och Yang formade som en virvlar, vilket även visar föränderlighet se fig 6a) till skillnad från de ofäränderliga (fasta) västerländska symbolerna som visar (pekar) endera uppåt eller nedåt som fig 6b).
 • Även inom den västerländska filosofin markeras manligt med en (ljus) uppåtvänd triangel och kvinnligt med en (mörk) nedåtvänd triangel.(jfr med mittrutan i fig 2)och fig 6b). 
 • Dessa trianglar kan även ses som breda axlar resp. kjol. Detta syns idag tydligast som ikoner på allmänna toaletter jfr. med fig 7).
 • En jämförelse med tummen upp (toppen) respektive tummen ned (botten) eller vitt (bra) svart (dåligt) kan man även utläsa här.

Lou shu-kvadraten enligt fig 4)  visar följande:

fig 8) De fem elementens riktningar och väderstreck. Observera att söder är vänt uppåt.

fig 9) Riktningar enligt Lou shu-kvadraten. även här är söder vänt uppåt.

fig 10) Riktningar enligt västerländskt synsätt. kan ses som en kub eller tärning.
Mitten (6) blir då botten som är tyngst. och toppen (1) som är lättast.

fig 11) Riktningarna är som synes inte desamma som på Lou shu-kvadraten.

Viker man upp de 4 flikarna bildas en ask eller låda utan lock.

fig 11) Riktningarna är som synes inte desamma som på Lou shu-kvadraten.

Viker man upp de 4 flikarna bildas en ask eller låda utan lock.

Riktningar och väderstreck

Enligt Feng shui och de fem elementen (B), förekommer 5 olika riktningar. Dessa riktningar styrs av de fem djuren. Beträffande väderstreck blir det något missvisande när Lou shu-kvadraten har 8 väderstreck förutom mitten (tot 9). Den västerländska motsvarigheten (A) är vänster, höger, framför, bakom, ovanför och under. De bildar en kub/rymd (fig 10) med 6 sidor/ytor i stället för en centrerad plan med 5 ytor. Fördelningen kan ses enligt nedanstående.

A

B

klass

Riktning


Kin.

tal

väderstr


Mitten

M

X

5


X

Vänster

V

X

8

öster

X

Höger

H

X

9

väster

X

Framför

F

X

7

söder

X

Bakom

B

X

6

norr

X

Under

U
X

Över

Ö
(X)

Innanför

I
6+1=7

totalt


5Ytterligare jämförelser

Människansproportioner enligt Leonardo da Vinci

Människansproportioner enligt Leonardo da Vinci

Den klassiska bilden av människans proportioner enligt det gyllene snittet av Leonardo de Vinci,  visar en man inskriven i dels en kvadrat och dels en cirkel.

En liknande bild c) nedan visar de s.k. eterströmmarna som bildar en femuddig stjärna i ordningen 1) Jord > 2) vatten > 3) eld > 4) luft > 5) tanke. Den femuddiga stjärnan b) nedan pentagram placerad i en cirkel kallas pentakel.

Även de fem elementen/faserna illustreras som en femuddig stjärna inskriven i en cirkel a) nedan. Den besegrande ordningen har här en motsatt ordningsföljd i förhållande till ovanstående ordningsföljden börjar här med eld överst. Den alstrande ordningen bildar en  medsols cirkel.

Vietnams nuvarande flagga har en gul femuddig stjärna mot gul botten.

a) Ordningsföljden för de fem faserna.

b) Ett pentagram infogad i en cirkel kallas för pentakel.

c) Ordningsföljden för eterströmmarna.

Motpoler

Inom Den Kinesiska filosofin strävar Yin och Yang för att nå jämvikt jfr fig 6a). Detta förekommer inte på samma sätt inom den klassiska läran. Här betonas i stället motpoler eller motsatsförhållanden jfr fig 6b). Några exempel på detta kan ses i nedanstående tabell.

I dagens samhälle kan uppställningen verka något kvinnofientlig. Men man får inte glömma att grunden lades i antiken. Saker och ting var annorlunda då.

Tecken

-

+

Klassisk

Kinesisk

Slag (kinesisk)

Yin

Yang


X

Kön

Kvinna

Man

X

X

Temperament

Passiv Introvert

Aktiv Extrovert

X

X

Styrka

Svag

Stark

X


Form

Lös

Fast


X

Mönster/form

Böljande

Vasst


X

Ljushet

Mörk/svart

Ljus/vit

X

X

Egenskap

Dåligt

Bra

X


Riktning/sida

Vänster

Höger

X

X

Riktning (triangeln)

Nedåt

Uppåt

X


Siffra/tal

Jämna

Udda

X

X

Element

Vatten

Eld

X

X

Temperatur

Kallt

Varmt

X

X

Kvaliteter

Fuktigt

Torrt

X

X

Tidpunkt (dygnet)

Natt

Dag

X

X

Årstid

Vinter

Sommar

X

X

Himlakropp

Måne

Sol

X

 Anm)  Här har jag lagt till några extra  rader för ev ändringar och tillägg.

Spådomskonst

I Kinesisk astrologi förekommer  en månkalender med  djurkretsen med  12 olika zodiakdjur.samt ett system med himmelska stammar och jordiska grenar

Som exempel kan nämnas att det kinesiska året 2016 – 2017 var röda eldapans år. Som löper från 2016-02-08 till 2017-01-27. Därefter inleds eldtuppens år 2017-2018.

I den västerländska finns astrologi med 12 stjärntecken i zodiaken.  Båda systemen används för olika förutsägelser om en person.

 För spådomar förekommer hexagrammen inom det österländska synsättet och Tarot inom det västerländska.

Astrologi och Tarot

Zodiaken med de 12 stjärntecknen.

Eldtecken är: Väduren, Lejonet och Skytten
Jordtecken är: Oxen, Jungfrun och Stenbocken
Lufttecken är: Tvillingarna, Vågen och Vattumannen
Vattentecken är: Fiskarna, Kräftan och Skorpionen.

Zodiaken med de 12 stjärntecknen.

Eldtecken är: Väduren, Lejonet och Skytten
Jordtecken är: Oxen, Jungfrun och Stenbocken
Lufttecken är: Tvillingarna, Vågen och Vattumannen
Vattentecken är: Fiskarna, Kräftan och Skorpionen.

Även Astrologi och Tarot  kan hänföras till de fyra elementen. Används bl.a. inom Magi och Wicca.

Astrologi

Tarot

Stjärntecken

Element

Eld

Jord

Luft

Vatten

Eld

Jord

Luft

Vatten

Eld

Jord

Luft

Vatten

Inom tarot förekommer en uppdelning i sviter, vilket är en kortspelsterm och kan jämföras med färgerna i en vanlig kortlek. De fyra elementen förekommer i tarot och varje element är  kopplad till en svit.

Sviterna är bägare, stavar, mynt och svärd.

Vatten: Svit = Bägare

Vatten har sedan antiken associeras med känslor, emotioner och intuition. Vatten är ett flöde, som är dynamiskt och föränderlig. Vatten helar och renar. Den tränger även in i våra kroppar och har en förmåga att förändra oss. Bägarsviten associeras med kreativitet, fantasi, känslor och relationer.

Eld: Svit = Stavar

Elden symboliserar livet, kraften, energin. Sedan antiken har elden förknippats med brinnande passioner, enorm viljestyrka och ohämmad handlingskraft. Elden påminner oss om att saker händer när energi förbrukas. Stavsviten associeras därför med arbete och fysisk ansträngning.

Jord: Svit = Mynt eller Pentagram

Jord förknippas inom tarot med det materiella, det som man man kan ta på. Jorden är stabil, hård och pålitlig. Materiella saker såsom ett hem, en bil eller ett bankkonto är både användbara och ger oss en grundtrygghet. Myntsviten associeras därför med materiella saker, resultatet av våra ansträngningar och med fysisk njutning.

Luft: Svit = Svärd

Luften symboliserar intelligens och kommunikation. Med luften förknippas även syn, lukt och ljud. Svärdsviten associeras med ett behov av att använda sig av kommunikation och bedömning för att lösa problemen som kan uppstå i våra liv.

Vår vanliga kortlek.

Vår vanliga moderna kortlek är en senare omgjord eller förenklad form av  Tarotleken Lilla Arcana som har 56 kort, den vanliga kortleken har 52 kort. Både Tarot och kortleken är uppdelad i fyra sviter(färger).  

 • Varje svit i kortleken motsvaras av årets 4 årstider.
 • Varje svit/färg i kortleken har 3 klädda kort (kung, knekt, dam).
 • Dessa klädda kort representerar var för sig ett kvartal.
 • Kortleken har 12 klädda kort vilket motsvaras av årets 12 månader.
 • Varje färg har valörerna 2-10, ess, och 3 klädda kort vilket blir 13 kort/valörer som symboliserar årets 13 månmånader eller antalet veckor i kvartalet.
 • I kortleken finns 52 kort, året har 52 veckor.
 • Om man adderar alla kort från 1 till 13 erhålls siffran 91. Multipliceras detta tal med 4 (de fyra elementen) blir detta 364 och läggs jokern till detta blir summan 365 (= årets alla dagar, förutom skottåret).

Tarot

Kortlek

Element

Bägare

Hjärter

Vatten

Svärd

Ruter

Luft

Stavar

Spader

Eld

Mynt

Klöver

Jord

Spelkort hade en stor betydelse i Lewis Carrolls bok om Alice i underlandet. Många av händelserna kretsar just kring spelkort. Sista kapitlet i boken slutar med att figurerna löses upp till en kortlek. Denna scen är ett populärt motiv för många av illustratörerna som förekomit till boken. Några klassiska exempel kan ses nedan.

Alice said “Who cares for you? You’re nothing but a pack of cards!” So they were all very angry, and flew up into the air, and came tumbling down again, all over Alice, just like a shower of rain.

”Vem bryr sig, ni är ju bara en kortlek” .Illustratörer enligt ovan är i nämnd ordning:
1) John Tenniel 2) Arthur Rackham 3) A E Jackson  4) Majorie Torrey
5) Margret W. Tarrant  6) Peter Veewers 7) Gwynedd M.Hudson 8) Libico Maraja

”Vem bryr sig, ni är ju bara en kortlek” .Illustratörer enligt ovan är i nämnd ordning:
1) John Tenniel 2) Arthur Rackham 3) A E Jackson 4) Majorie Torrey
5) Margret W. Tarrant 6) Peter Veewers 7) Gwynedd M.Hudson 8) Libico Maraja

Kommentarer

Maria Mattsson

02.01.2021 08:12

Hej! På Waites klassiska tarotkortlek så ser man de fyra elementen (enl min tarotbok) i var hörn av kort 10 Världen. Jag har funderat på vilken som är vilken?Det är oxe, lejon, fågel och en man.

sQata

08.01.2021 07:13

Kortet världen har nr 21.
Oxe-eld, lejon-jord,
fågel(örn/skorpion)-vatten, man(ängel/vattuman)- luft.
kort nr 10 kallas lyckans hjul, även detta kort har liknande tecken i hörnen.

De fyra korresponderande kvaliteterna 
Jfr. även med fig2) ovan. 
Varmt - kallt
Torrt - vått
Motpoler
Manligt= Eld - torrt/varmt 
Kvinnligt= Vatten -Vått/kallt

De fyra korresponderande kvaliteterna
Jfr. även med fig2) ovan.
Varmt - kallt
Torrt - vått
Motpoler
Manligt= Eld - torrt/varmt
Kvinnligt= Vatten -Vått/kallt

 • De klassiska grundelementen som kan ses i bilderna(fig 2 och 3) ovan är:

1)  Eld  2) Luft  3) Jord   4) Vatten. Senare har tillkommit ett 5:e element nämligen Eter.

 • De fyra kvaliteterna  är ytterligare begrepp som korresponderar med elementen. Dessa tillkom under 300-talet f.kr.

Element

Temperament

Kroppssaft

Eld

Gul galla

Luft

Blod

Jord

Slem

Vatten

Svart galla

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.