Bilden ovan är ur sångboken

Bilden ovan är ur sångboken "nu ska vi sjunga".

Bilderna ovan föreställer framsida och titelsida av häfte nr 3 i en serie om 9  av sjung för oss mamma.
I denna utgåva kallades visan för

Bilderna ovan föreställer framsida och titelsida av häfte nr 3 i en serie om 9 av sjung för oss mamma.
I denna utgåva kallades visan för "Olle i skogen" och var visa nr 8 av totalt 18 i detta häfte.


Ovanstående bild är en sida ur sångboken nu ska vi sjunga med  barnsånger av Alice Tegnér och med bilder av Elsa Beskow. Sångboken gavs först ut 1943 och har sedan förekommit i ett flertal nyutgåvor, senast 2004 (jfr.m. Ekorrn satt i granen).

Visan om Mors lilla Olle publicerades första gången 1895 i sånghäfte nr 3 i serien Sjung med oss mamma. (se vidstående bild t.v.) samt här.

 1903 gavs sångboken Mors lilla Olle och andra visor ut. (se nedanstående bild)

Ett flertal musikinspelningar har gjorts av sången, den första redan 1909. Visan kan höras här med Alice Babs. Eller en något häftigare variant här.

Alice Tegnér är också den 100+ mest spelade på radio. Någon av hennes visor har spelats totalt 3 298 gånger sedan 2012-12-05 och någon av dessa 53 låtar har spelats i snitt med ungefär 14 timmars mellanrum. På denna sida finns även länk till alla låtarna.

Mer musik samt fakta kan  erhållas hos Alice Tegnér-sällskapet och musikverket.

Andra tolkningar av sången har gjorts senare, bl.a. av Mora Träsk som kan höras här eller av Peps blodsband som kan höras här. Ytterligare en annorlunda variant framförs av Ronny och Ragge som finns här, samma med Rockfolket som gömt den i Hey Baberiba. En något annorlunda version som rap med VikarieSofie kallad Morsans lilla Olle.

Översättningar

Givetvis finns visan i översättningar till andra språk. Inte alla blir lika. Här är en översättningar till engelska. Nedanstående fanns hos  Mama Lisa´s world

Mother's Little Olle

Mother's little Olle went into the forest,
Roses on his cheeks and sunshine in his gaze
His small lips of berries blue,
"If only I didn't have to walk so alone."

Brummelibrum, who's waking there?
The bushes are cracking, it's a dog of course.
His fur is shaggy but Olle is happy,
"Oh, a friend, that's good, yes good day!"

He pets the bear so with his small hands,
He offers the basket, "Look here have a taste!"

Teddy he devours most of what's there,
"Listen, I think you like berries!"

Mother saw them now, she gave a cry.
The bear ran away, now playtime is over!
"Oh, why did you scare away my friend?
Little mother, ask him to come back again!"

 En annan engelsk översättning fanns hos Lyricstranslate

Mother's Little Olle

Mother's little Olle was walking into the forest

With rosy cheeks and sunshine in his eyes

His small lips are blue from berries

"If only I didn’t have to walk here alone!”

 

Brummelibrum, who is trudging there?

The bushes creak, it appears to be a dog

The fur is shaggy, but Olle it makes Olle happy

"Oh, a friend! That's good! Have a good day!"

 

He then pets the bear with his small hands

Hand over the basket "See that, taste it!"

The bear devours almost everything that there is

"I think you like berries, hey?”

 

Mother saw them now, and screamed a little

The bear ran away, now the game is over

"Oh, why did you scare away my friend? Mom, ask him to come back again!"

 Dialekt

Eller varför inte på dialekt. Här är en översättning från Jamska av Bo Oscarsson.

 Olle henn mor

Olle henn Mor uti skoga gikk
rölätt å goshlein, mæ solskein i blikk.
Läppan e små, å ta berom e blå,
bære je shlapp te hen ensommen gå.

 

Brummelebrum, håkken lufse dan
buskan dom knaka, n hunn nog de va.
Pälsn e lödn, men n Olle vål gla
si n kamrat, de va bra, si goddag!

 

Klapp'en så bjenn mæ sin hänner små
räkk'en fram korga: - vill du smaka på?
Bjenn han glufs ti seg allht som ti
je tror nå du tykkje om bera mi

 

Komme'na mor å hauva hu skreik!
Bjenn vårte radd å kute iveig
Å, varför skrämt du nu una menn vän
Å käre mor, be'n å komma igjann 

 

Nedanstående fanns hos Lyrictranslate och sägs vara på dialekt, Men frågan är vilken?

Mors léll Olle

Mors léll Olle i skoga jékk,

roser på shinn å solkhén i blikk.

Leppan små tó bär ä blå.

"Baar ja slapp té sö ensamm/-en här gå!"

 

Brummelibrum, hókken lufser där?

Buskan knaker. E honn vésst dä ä...

Lurvé ä pelsen. Men Olle blir gla:

"Å, e kamrat, dä va bra, sé go da!"

 

Klapper sö björnen mä henner små,

rekker fram körjen: " Sé där, smak på!"

Nalle han sluker mest allt hant där ä:

"Hör ru, ja tror, du tykk öm bär!"

 

Mor fékk nu sé röm, ga té ett skri.

Björnen sprang bórt, nu ä léken förbi.

"Å, hafför/haffer skremd du unna mi vänn?

Mor léll, bé 'an kâm ijen!"

 Skolprojekt

 1999 hade elever i Hållnäs skola ett temaarbete om Hållnäs. Barnen samlade in, översatte och skrev Hållnäska. Försa versen av Mors lilla Olle enligt nedan.

Mors liss Olle i sko:jin geck,
roser pau kin'dn å solskin i blick.
Läppa smau utåv beir äiro blau.
Bärra ja slaåå så jemsammen dau.

 Översättningsgeneratorer

Det finns ett flertal översättningsstjänster på nätet. En av de vanligaste är Google. här nedan några exempel.

Engelska

Mother's little Olle in the woods went,

pink on the cheek and the sunshine in sight.

The lips of small are wearing blue,

just i left so lonely here go!

 Tyska

Mutters kleine Olle im Wald ging,

Rosa auf der Wange und der Sonnenschein in Sicht.

Die Lippen von kleinen tragen blau,

nur ich bin so allein hier gegangen! "

Danska

Moderens lille Olle i skoven gik,

lyserød på kinden og solskin i syne.

Læberne af små har blå,

bare jeg forlod så ensom her gå!

Norska

Mors lille Olle i skogen gikk,

rosa på kinnet og solskinnet i sikte.

Lippene til små har blå,

bare jeg dro så ensom her gå!

 

  I ”ekorrverserna”(nr 166), finns en variant där en översättningsgenerator använts. Först från svenska till engelska och sedan tillbaka till svenska. Jag har  betr. Mors lilla Olle, testat denna form i flera sådana, men endast första raden i den första versen blir intressant eller rolig.

 

 Tidskriften PC för alla gjorde 2016 en test av några översättningsappar. Först från  svenska till spanska och sedan tillbaka till svenska igen.  Se resultatet nedan.

 Bing Translator:

"Mors lilla Olle i skogen var,
rosor på kinden och ljuset från solen i ögonen.
Läpparna av små bären är blå.
– Inte bara hade att gå här bara!”

Google Översätt:

Mors Lilla Olle i skogen var,
rosor på kinden och solen i ögonen.
De små läppar är blå bär.
– Jag var bara tvungen att inte bara gå hit!

Yandex Translate:

Mors lilla Olle i skogen,
rosor på kinden och solen i ögonen.
Läpparna små bär av blå färg.
– Bara jag slapp att så ensam här du är!

 

Historik

1995 erhöll Nationalmuseum originalakvarellen Mors lilla Olle som gåva av kompositören Benny Andersson.

 Vid samma tillfälle skänktes även ytterligare tre bilder av Elsa Beskow: Sov du lilla videung, Bä bä vita lamm och Blåsippan ute i backarna står. Samtliga bilder ur sångboken Mors lilla Olle och andra visor från 1903.

1995 erhöll Nationalmuseum originalakvarellen Mors lilla Olle som gåva av kompositören Benny Andersson.

Vid samma tillfälle skänktes även ytterligare tre bilder av Elsa Beskow: Sov du lilla videung, Bä bä vita lamm och Blåsippan ute i backarna står. Samtliga bilder ur sångboken Mors lilla Olle och andra visor från 1903.

Änu så länge tomt här! men det kommer 🙂

Stark i sin oskuld

Wilhelm von Brauns dikt "Stark i sin oskuld" publicerades först i hans poetiska kalender Herr Börje 1851. 1902 förekom dikten bland hans samlade dikter, del 4.

Liten pilt i fjällskog gick:
Rosig kind och änglablick,
Munnen röd som tuvans bär...
"Kors, vad jag är ensam här!" - tänkte gossen.


Och han stultade så späd
Mellan höga, mörka träd:
Modern hans i sätern var -
"Här är jag min egen karl" - tänkte gossen.


Svart djur nu kommo två,
Lufsandes, dit han sågs gå:
Stora, grymma, lurviga -
"Jag fick sällskap, det var bara!" - tänkte gossen


Ett av djuren unge är,
Denne bjuder nu han bär
Ur sin skäppa: Ungen åt -
"Ser man bara, det går åt" - sade gossen


Modern strav drog klorna in,
Ned hon tryckte ungen sin,
Lade, stilla, sig framför -
"Vänta, jag dig sällskap gör!" sade gossen


Han på marken nu så säll
Kastar sig; mot moderns fäll
Lutar huvudet han där -
"Kors, så mjukt jag ligger här!" - sade gossen


Men vad är det för slag djur?
Den där stora tycks mig sur...
"Om jag kunde fråga mor!-
Men det måste vara kor" - tänkte gossen


Och han gick dem glad emot,
såg ej ögats mörka hot,
Såg ej hur de grina´till -
"Jag med dem nu leka vill" - tänkte gossen


Och emot den skarpa tand
Sträckte pilten liten hand:
Djuret lyfte då sin ram...
"Kors, vad du är snäll och tam!" - sade gossen.


Och han klappade och slog,
Och han lekte, och han drog
Uti djurets päls, så tjock -
"Du bra tålig är ändock!" - sade gossen


Slutligen av leken trött
Somnar lite pilt, så sött.
Nalle fromt på honom såg -
Att i mammas knä han låg - drömde gossen


Snart han väcktes av ett skri:
Djuren flydde - allt förbi...
"Store Gud, du lever än?"
"Mamma, du skrämt bort min vän" - klagar gossen

Stilvarianter

Övriga verser

Många har inspirerats av visan om Mors lilla Olle och det finns andra alster än rena stilövningar. En av dessa är inledningen till den variant som sjungs av Ronny och Ragge enligt ovan. Sjungs som kanon (d.v.s. med omtagningar).

Mors lilla Olle
I skogen gick
Plockade blåbär
Och stålar han fick
Vad gjorde han med dem?
Köpte öl, köpte öl, köpte öl!

Samma låt finns i en variant som kallas Sill i dill. Denna variant har i sin tur inspirerat Johan Pettersson "Goalball" till en låt om Olle i köket, den fann jag här. Återges nedan (utan omtagningar).


Mors lilla Olle,
I köket var,
Och han torkade bänken,
Med vatten från kran,
Men bänken blev blööt,
I slagsmål med vattnet,
Om ett paket kaffe,
Och en perkulator,
Perkulat - perkulat - perkulatotor."

Även mors lilla Olle måste växa upp och få ett jobb. Men här framgår det att han inte trivs lika bra i skogen längre. Enligt Tobbe Ljunglöf har Olle blivit IT-konsult. Kanske han kan fixa mors lilla dator.

Mors lilla dator (I 6)

Mors lilla dator åt skogen gick,
mitt i programmet sade det klick
svart bidde skärmen och minnet försvann,
den informationen kan ingen få fram.

Brummeli-brum vad brummar där?
Det sprakar och gnistrar, ett jordfel det är!
Blixtar blå från burken det slå,
synd att jag här nu ensam stå.

Hyscheli-hysch vad prasslar här?
fram väller pappret ur printern där!
Den har fått nippran av tecken så små,
jag tror att jag snart hemåt skall gå.

Ur samma källa som ovan fanns även nedanstående verser. Kanske någon teknolog finner den rolig!

Hållfvisa (I 10)

Mohrs lilla cirkel i skogen kröp,
Gränslast på axeln och skjuvning i blick.
Ytorna små utav tryck äro blå,
Tänk om jag slapp att få flyta ändå.

Brumelibrum, vem stöter där?
Knakar, en dislokation visst det är.
σ den ökar och cirkeln blir krökt:
Hör du, jag tror att du spänner för högt.

Hooke fick nu se dem, gav till ett skri.
Linjen försvann, nu är leken förbi.
Å varför skrämde du undan min vän?
Mohr lilla bed honom käla igen.

 x

Mors lilla Olle på dagis

Mors lilla Olle finns även på Youtube i ny tappning av Sven Melander. Vissa anser dock att han slaktat denna klassiska visa. Avgör själv!

 

Mors lilla Olle på dagis gick

Fingerfärg, gungställning, oj vilken kick

Här ska du trivas sa mor till sin son

Satte på jacka av bävernylon

Olle fann sig snart sig tillrätta där

Särskilt med Lisa som han höll så kär

Dom lekte mamma, pappa och barn

gjorde små tomtar av rödfärgat garn

Snart blev dock stugan för Olle trång

Längtade bort, hela dagisdan lång

Frågade jämt: är et någon som vet

Vad som finns utanför dagis staket?

Avgaser, utbrändhet, depression

Johaug med munsår och lägre pension

Uppvärmning, alzheimer, Mona Sahlin,

alla blir fulla på boxar med vin

Varsel, konkurs, SJ och Postnord

Mobiler som brinner får ej tas ombord

Afghanistan, Kalifatet, Irak.

Isbjörn som driver på smältande flak

Ericsson, Vattenfall, Deutsche Bank.

Usla affärer och vips är du pank.

Notan den skickas till framtiden sen

och blir då Olles och Lisas problem.

Men vänta sa Olle, vi stannar kvar.

Tids nog kan vi bli ett vuxet gift par.

Bra tänkte Lisa, då blir det förstås

våra små barn som betalar för oss.

 

Nedanstående inventeringsvisa från 1951 skildrar en Eolhandlares vedermödor. Verserna har hämtats från ICA-historien.   

Handlarn han går i affärn en rund
tittar på varorna alla en stund
sedan fram papper och penna han tar  
nu ska han skriva upp allt vad han har.

Mjöl och potatis å Radion och salt
havregryn, knäckebröd å Ovomalt
peppar och senap å lagerbärsbla´n
Omo å anis å Svea chokla´n.

Smör, ost och sill, som man van vid är
när till hotellet nån gång vägen bär
konserverna aj, aj, de jästa visst var
man tjänar ju inte på det att man spar.

Bonbons som klumpat sig samman jag har
`38 års priser väl knappast jag tar
sirapen som ut ur sitt fat haver läckt
samlar jag upp uti småburkar käckt.

Nypon och russin å jästmjöl å kli
kanariefröna dom struntar jag i
hyllpapper, mandel å hjorthornssalt
måste jag taga med detta nu allt?

 

Även lilla Olle tycks ha blivit en mobilzombie. Här ett inlägg (av Stefan Hallin) på DN:s namn & nytt den 19 november 2015.

Mors lilla Olle på gatan gick,
sladden i örat och glasartad blick.
Bilarna tutar men inget han hör.
Mobilen går före, även om man dör.

 

Mina egna rim om Olle (i samma anda och kanske källa) har jag tillfälligt placerat under sidan “Mera rim”.

 

Snapsvisor

De flesta alster är av modell snapsvisa. Här är några exempel:

2:a pris SM i snapsvisor 2010 med text av Wille Crafoord
Hel & ren
Mors lilla Olle i högtidsskrud
gick fram till prästen med nubben som brud
Trots allt – sa mor sen vid middagsbuffén -
valde han någon som var hel och ren!

Nedanstående finns förtecknade i Stora snapsviseboken.

Nr 800

Mors lilla Olle på fyllan gick,
rosor på kinden och solsken I blick.
Läpparna små utav brännvin var blå,
Full var han jämt så han knappt kunde stå.

Nr 903 

Mors lille Olle i skogen gick
leta bland furerna fast han ej fick.
Sågade sju och en halv och drog hem,
kokade OP och konjak av dem.
Mor fick nu syn på'n gav till ett vrål:
-Kokar du skogen till ren alkohol?
Klart sa Olle, och allt som jag fällt,
är till vår fest uti afton beställt.

Nr 1000

Mors lilla Olle på krogen satt,
rosor på kinden men blicken var matt.
Läpparna små liksom näsan var blå,
bara jag kunde så skulle jag gå.

En morfarsvariant av Mors lille Olle, har jag hittat här.

"Mors lille Oskar i skogen gick
med sig till matsäck en pilsner han fick
då kom en nalle och drack upp hans öl
Oskar han sa: vilken hiskelig Knöl !!"

 Nedanstående är anonyma men mycket vanliga och förekommande.

Mors lilla Olle en nubbe fick,
tackade glatt med ett skratt och en nick.
Drack den som saft och gick genast i däck.
Mors lilla Olle är packad och väck.

Mors lilla Olle i skogen gick.
Undrade varför han brännvin ej fick.
”Mjölk har jag druckit men törsten är kvar.
Ack om jag blott finge ta mig en klar.”

Ytterligare en anonym kommer här!
Maos lila röda det gula fick.
Många därav fick sin snedögda blick.
Snedögd det blir även jag säger frun
efter två vita och en liten brun!

Det finns fler där endast melodin är mors lilla Olle, men utan direkt anknytning eller anspelning på texten i visan men dessa återger jag inte här. Flera  av dessa finns bl.a. hos Spritmuseum eller kanske här. 

Det finns  även sånger/snapsvisor om "Lilla Olle", där man använt sig av annan melodi än "mors lilla Olle". Ett exempel på detta är (nr B9) i KTH:s sångbok, där man i stället använt melodin till den ryska folksången Kayuscha. Frågan är om den ska anses sedelärande eller inte.

Lille Olle skulle gå på disco,
men han hade inte någon sprit.
Lille Olle skaffa' lite hembränt,
lille Olle gick då på en nit.

La lalla la la la ...

Lille Olle skulle börja festa,
spriten blandade han ut med Mer.
Lille Olle drack upp hela bålen,
lille Olle ser nu inte mer.

La lalla ...

Lille Olle skaffade en ledhund,
den var ful, men även ganska trind.
Olles ledhund drack upp femton flaskor,
Olles ledhund är nu också blind.

La lalla ...

Lille Olle började med droger,
blandade sin LSD med juice.
Lille Olles hjärna står i lågor,
lille Olle dog av överdos.

La lalla ...

(Långsamt)
Lille Olle sitter nu i himlen,
festa kan man göra även där.
(Snabbt)
Lille Olle skaffade en ölback,
capsar nu med Gud och Sankte Per.

La lalla ...

Barnens varianter

Någon rumsren barnvariant på Mors lilla Olle har jag inte hittat. Men nedanstående visa innehåller ju  i alla fall en hänvisning även om melodin är fel.

Ooa hela natten
bä bä vita lamm
ekorrn satt i granen
skala kottar bak och fram
imse vimse spindeln trilla ner i ån
mors lilla olle svara fel i telefon
hallå där köp blåbär
vi tar den en gång till

ooa hela natten
bä bä vita lamm
ekorrn satt i granen
skala kottar bak och fram
imse vimse spindeln trilla ner i ån
mors lilla olle svara fel i telefon
hallå där köp blåbär
nu är visan slut!

Kommentarer

Albin "Dialektmannen" Olsson

23.11.2021 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.