Färglära

Färgläran lär oss:

  • Att ordna färgerna i grupper efter deras olika egenskaper

  • Visar oss hur färgerna påverkar varandra

  • Övar upp vår känslighet för färg

  • Ger oss ett gemensamt färgspråk

Nationalencyklopedin (NE) beskriver begreppet färglära så här:

//Färglära: Principer för färgernas användning som uttryck och utsmyckning. Färgläran beskriver de enskilda färgernas karaktär och effekt och deras verkningar tillsammans. Goethe torde vara den förste som systematiskt studerade hur färgerna verkade i seendet; hans Färglära utkom 1810. Vid Bauhaus utvecklades färgläran på 1920-30-talen av Johannes Itten, Paul Klee m.fl.//

I Nordisk Familjebok (NF) inleds uppslagsordet färglära enligt följande:

//Färglära: läran om färgföreteelsernas lagar och orsaker. De första erfarenhetsrön om uppkomsten af blandfärger (se Färg) gjordes af målare, och dessa lärde sig tidigt att reda sig med ett fåtal färgämnen.//

I den följande texten namnges både Plinius, Aristoteles, Leonardo da Vinci samt givetvis Newton och Goethe.

Här är det tyvärr ännu så länge tomt! men det kommer! 🙂