Färg

Vad innebär ordet färg idag?

I det engelska språket finns två benämningar för färg. Nämligen color och paint.  Här skiljer man mellan färgupplevelse/färgbeskrivning och färgmaterialet. I det svenska språket förekommer för samma ändamål oftast ordet färg.

Med ordet färg menas först och främst själva färgperceptionen d.v.s. kulör.

Ordet färg används även om färgmaterial d.vs. färgämnen, substans och färdiga färgnings- eller målarprodukter.

Ordet färg kan även i överförd bemärkelse beskriva en klangfärg eller känslofärg.

Dessa begepp omfattas av det som vanligen kallas färglära. Färgläran innefattar även viss terminologi. Som bilden nedan visar, har jag indelat begreppet i fyra huvudgrupper, nämligen:

  1. Ljusstrålning
  2. Färgbeskrivning (se vidare under färgord)
  3. Färgupplevelse (inkl. symbolik)
  4. Färgmaterial

1. Ljusstrålning

Allt som omger oss är faktiskt utan färg. Färger existerar bara i vår tankevärd. Färgen är en visuell förnimmelse som involverar tre företeelser.

En ljuskälla

Ett objekt

En betraktare

Ljus från solen eller andra ljuskällor, träffar objekt omkring oss samt reflekteras och modifieras av objekten. "Färgerna" når fram till mottagaren i våra ögon och tolkas  av hjärnan som det vi kallar färger (Perception).

Det sätt ett objekt avtecknar sig på hos oss och de värderingar vi har om färger, bestäms av flera faktorer. Några faktorer går enkelt att mäta, andra inte.

Individuella perceptionsskillnadet

Hur trötta ögonen är

Betraktarens sinnesstämning.

4. Färgmaterial

Alla färgämnen behöver inte vara permanent. Färger som blandas i livsmedel, rengöringsmedel och produkter för utvärtes bruk, som salvor krämer, kosmetika o.d. bör ju inte sitta kvar på samma sätt.  Här är det i stället viktigare att pigmentet är ofarligt och godkänt.

Alla färgämnen behöver inte vara permanent. Färger som blandas i livsmedel, rengöringsmedel och produkter för utvärtes bruk, som salvor krämer, kosmetika o.d. bör ju inte sitta kvar på samma sätt. Här är det i stället viktigare att pigmentet är ofarligt och godkänt.

Hur sätter vi färg

Principer för applicering av färgmaterialet (substansen).

Sedan tusentals år har människan försökt att färgsätta sig själva eller sin omgivning genom att applicera eller påföra färgmaterial genom t.ex. målning eller färgning. Grundprinciperna är i stort sett desamma förr som nu. Svårigheterna har då som nu, varit att få färgen att sitta permanent och att vara hållbar för nötning och slitage och för rengöring och tvätt. 

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.