Färglära

Färgläran lär oss:

Att ordna färgerna i grupper efter deras olika egenskaper

Visar oss hur färgerna påverkar varandra

Övar upp vår känslighet för färg

Ger oss ett gemensamt färgspråk

Nationalencyklopedin (NE) beskriver begreppet färglära så här:

//Färglära: Principer för färgernas användning som uttryck och utsmyckning. Färgläran beskriver de enskilda färgernas karaktär och effekt och deras verkningar tillsammans. Goethe torde vara den förste som systematiskt studerade hur färgerna verkade i seendet; hans Färglära utkom 1810. Vid Bauhaus utvecklades färgläran på 1920-30-talen av Johannes Itten, Paul Klee m.fl.//

I Nordisk Familjebok (NF) inleds uppslagsordet färglära enligt följande:

//Färglära: läran om färgföreteelsernas lagar och orsaker. De första erfarenhetsrön om uppkomsten af blandfärger (se Färg) gjordes af målare, och dessa lärde sig tidigt att reda sig med ett fåtal färgämnen.//

I den följande texten namnges både Plinius, Aristoteles, Leonardo da Vinci samt givetvis Newton och Goethe.

Här är det tyvärr ännu så länge tomt! men det kommer! 🙂

Åter  Hem   Färg och form    Färg

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.