Färg och form

 Vad är färg eller form

  • Det beror på vem eller hur du frågar?
  • Det beror på när eller var du frågar?  

När?  Tidpunkt, vilket kan innebära nutid eller dåtid. Vilket århundrade eller t.o.m årtusende det gäller.

Var?   Kultur, religion, livsåskådning eller miljö spelar en viss roll.

Hur?   Eller vem man frågar. Yrkesroll eller sysselsättning kan vara avgörande i sammanhanget.

Hur beskrivs då begreppen färg och form i uppslagsverken?

Begreppet färg enligt Nationalencyklopedin (NE): 

//Färg, en egenskap hos ljus som karaktäriseras av ljusets våglängd eller av motsvarande fotoners energiinnehåll. Vitt ljus som passerar en glasprisma sprids ut i ett kontinuerligt färgband, från rött via orange, gult, grönt, blått, indigo till violett. Om spridningen sker utan absorption framstår ämnet som vitt. Men om intensiteten för vissa våglängder undertrycks jämfört med vitt ljus uppstår färg. Kemiska ämnen har ofta förmågan att sprida, absorbera eller sända ut ljus av bestämda våglängder. Om endast vissa våglängder absorberas uppstår en färg som motsvarar de våglängder som inte absorberas.

 Vanligen menas med färg först och främst själva färgperceptionen (upplevelsen av färg) såsom gult, rött, brandgult, grått etc. Ett föremål upplevs ha en viss färg (ytfärg eller föremålsfärg).

En ljuskälla (glödlampa, lysrör etc.) verkar också ha en viss färg (lysfärg) men denna uppträder annorlunda än ytfärgen. Sålunda kan ett vitt papper belyst av en gul lampa ändå se vitt ut. Men sambandet mellan färg och upplevd egenskap är mycket komplicerat.

Ordet färg används även om färgämnen och färdiga produkter för att färgsätta ytor och föremål, t.ex. målningsfärger. Huvudkomponenterna i en målningsfärg är färgpigment och bindemedel.  För att göra målningsfärgen hanterlig vid applikation med pensel eller spruta görs bindemedlet mera tunnflytande med vatten eller annat lösningsmedel. Ökade miljökrav har inneburit utveckling av nya bindemedel för målningsfärger. Pulverfärger som bildar en film genom värmebehandling, har fått en ökad marknad och används vid t.ex. ytbehandling.  

Färg kan i överförd bemärkelse användas när man talar om klangfärg inom musiken eller  hos litterärt arbete. Jämför >färgsymbolik.//

 

Begreppet form enligt Nationalencyklopedin (NE): 

1. //Form, ett konstverks hela yttre gestalt, inte bara linjer och volym utan även färg och ljusbehandling. Begreppet relateras ofta till innehåll, varvid det avser innehållets sinnliga uttryck. Dessutom ställs ofta form i relation till färg. Formen är bärare av färg. Föreställningen om en ”ren form”, utan någon avbildande, återgivande funktion utvecklades i anslutning till den icke föreställande och abstrakta konsten.//

2. //Form, enhet i den hierarkiska klassifikationen inom botaniken; anger en mindre variation i någon enstaka karaktär inom arten t.ex. blomfärg eller bladform.//

Uppslagsorden färg och form finns förstås även i andra källor men är där mer omfattande.

 

Ordet färg hos  Wikipedia, Nordisk familjebok resp. i Svenska Akademiens ordböcker.

Motsvarande för ordet form hos WikipediaNordisk familjebok resp.  ordböckerna.

Tankar kring färg

Mina tankar kring färg borde rätteligen vara en undersida till Färg och form. Jag har trots detta (tillsvidare) placerat den på annan plats.

Sidan som utformats i blogggform kan vara missvisande beträffande aktualiteten, då senare införda inlägg inte stämmer beträffande dateringen. Detta framgår även av anmärkningen överst på sidan. För att slippa scrolla via översikten, presenterar jag nedanstående förteckning över innehållet. Senare inlägg (fr. november 2016) än dateringen markerad med (extra datum inom parentes).   

        Datum        Innehåll

Återhem  

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.