Kinesiska muren

Terrakottaarmén, panorama

Terrakottaarmén, detalj

Den kinesiska muren

Chi Huang Ti kejsaren av Quin(259-210 f.kr).
 
Qin Shi Huangdi var Kinas första kejsare och han enade riket och grundade Qindynastin efter ett långvarigt krig under tiden för De stridande staterna (481–221 f.Kr.)  Han grundade dynastin under sitt personnamn, Ying Zheng tidigare kung av Qin, som efter att han grundat dynastin tog sig namnet Qin Shi Huangdi.

 När han avled 210 f.Kr begravdes han i Kinas genom historien mest storslagna gravkomplex. Terrakottaarmén i anslutning till hans grav tros vara kejsarens militära försvar i hans utomjordiska liv.

Chi Huang Ti kejsaren av Quin(259-210 f.kr).

Qin Shi Huangdi var Kinas första kejsare och han enade riket och grundade Qindynastin efter ett långvarigt krig under tiden för De stridande staterna (481–221 f.Kr.) Han grundade dynastin under sitt personnamn, Ying Zheng tidigare kung av Qin, som efter att han grundat dynastin tog sig namnet Qin Shi Huangdi.

När han avled 210 f.Kr begravdes han i Kinas genom historien mest storslagna gravkomplex. Terrakottaarmén i anslutning till hans grav tros vara kejsarens militära försvar i hans utomjordiska liv.

Kinesiska muren som rapp.

Vad har kinesiska murenterrakottaarmén och den första kejsaren av Kina, med Evert Taube med musikgenren rapp att göra? 

Taubes dikt "muren och böckerna", publicerades först i diktsamlingen Septention år 1958. Taube reciterade dikten till musik av Ulf Björlin på en EP-skiva. Inspelningen finns sedan återgiven på en LP-skiva publicerad 1960. Det går att höra Taube på denna video.

Rappen uppstod under 1970-talet i USA. Svensk Rap (hiphop) tog sin början först under 1980-talet.

Terrakottaarmén påträffades 1974 och ställdes bl.a  ut på Östasiatiska museet under hösten/vintern 2010-2011.

Originaldikten av Evert Taube finns bl.a. att läsa hos DAG VAG:

Mina verser.

Mina verser är inte rapp, utan snarare influerade av versformen limerick. Dock ingen äkta sådan då verserna saknar både humor och "knorr". Versen om Chi Huang-Ti skrev jag efter att ha läst en tidig artikel om terrakotta-armén. När jag senare erinrade mig om att Evert Taube hade skrivit en dikt om kinesiska muren så kompletterade jag med verserna Evert och rapp (2001). Låter som följer:

Evert och rapp

Ja, Evert han rappat om kejsaren av Kina
Om kungen med sina lergubbar fina
Han som ville va´ först
Och även bli störst
Av alla som nånsin regerat i Kina.

Chi Hoang Ti, ifrån Kinaland
Ja, Evert han rappade så
om kungen som rappade på
sitt folk, som på muren han pinat ibland.

Fortsätter….

Evert Taube sa även att detta var på Hannibals tid, men Hannibal var inte i Kina. Där fanns däremot Laotse, Konfucius och en del andra Taoister, ”Tjing fan Ting” var inte heller ”the king of Ming”, dom var också senare och med betydligt skörare lergods. Fast dom krukorna var väl mera kända på Ostindienfararnas tid Evert visste inte heller om terrakottaarmén, då den vid det tillfället inte var upptäckt än.. Verserar sålunda om kejsaren:

Chi Hoang-TI

Ja, kejsare var han i mittens rike.
Med en lerarmé, han grävt ner i ett dike.
Av lössjord och makadam.
Som sen grävdes fram.
Man har ej tidigare skådat dess like.

Han härskade strängt, i antikens Pe´king.
Byggde en mur mot mongol som strök kring.
Allt skrivet ska bort, var hans mål.
Allt präntat, det brändes på bål.
Så handlar en man som var äldre än Ming.

Ja, Chi Hoang Ti, var ju kejsarn av Kina.
Som för tusentals år sen, lät piskan vina.
Över den som på muren blev satt.
Måhända ju endast för att….
Gömt undan, någon av böckerna sina.

Men, Konfucius folk, fanns ju även i Kina.
Dom räddat en bok som fått kejsarn att grina.
Men han vet ingenting….
Att dom räddat I ´Ching…
Förvandlingarnas bok, till de sina.

Det folk som förvisats till hans byggverk i Kina.
Och fått slava med murvärk, under år av pina..
Så, nog är det väl tur…
Att dom höll tyst på sin mur.
För Yin och Yang, fick nog kungen att flina.

Men, en kejsardespot med sin lerfotsarmé,
inte var dom nå´n match mot herr Laotsé.

fler bilder på Kejsaren..

Åter sQatas boning     Hem

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.