13. aug, 2015

Ruskprickar

Ruskprick är i likhet med att angöra och anlöpa (jfr 11/8) en sjöterm, men är även ett dubbeltydigt ord och kan innebära olika saker.

En ruskprick eller kvastprick är en äldre typ av sjömärke som förr användes för att markera mindre grund och består oftast av en rödmålad stör, försedd med kvastar/ruskor i toppen. Prickar ingår i det svenska utprickningssystemet.

Ruskprick kallades förr en ruskig eller ryslig prick (typ). Ansågs vara ett lustigt dubbeltydigt ord med tanke på sjömärket, upphovet lär ha samband med sjörövare.

Ordet prick är här en skämtsam personbeteckning med betydelsen kurre, prisse etc. oftast i sammansättningar som glad livad, lustig, rolig, hygglig,  heders-, konstig eller som ovan, ”ruskig”.

Hasse Alfredsson som spelade fiskargubben Garbo i ”Att angöra en brygga”, förekommer även som figuren Ruskprick i Saltkråkefilmen, Skrållan, Ruskprick och Knorrhane från 1967.

Filmen är regisserad av Olle Hellbom och i rollerna som Knorrhane och Ruskprick syns Tage Danielsson och Hans Alfredson. Detta är det enda fall där Tage Danielsson medverkat som skådespelare i en film som inte regisserats av honom själv eller av Hans Alfredsson.

Astrid Lindgren har nog anspelat på dubbeltydligheten när hon namngav dessa filurer. Dock inga sjörövare, men väl smugglare. Knorrhane är en fisk, men ska nog i detta fall avse någon som knorrar eller gnäller.

Handlingen i filmen (här en trailer) utspelar sig på ön Kråkskär där två läskiga cigarettsmugglare uppehåller sig. Båten har försvunnit och smugglarna är väldigt rädda för hunden båtsman.

Ruskpricken kallas även Skaparverkstaden på Sjöhistoriska museet.