2. jul, 2015

Badbuss

Vattenrutschkanor av det enklare slaget fanns under 50-talet även på de särskilda barnbad för stockholmsbarnen vid  Flatenbadet och Kaananbadet. Hit gick s.k. badbussar som hämtade upp barnen vid olika uppsamlingsplatser. En vanlig uppsamlingsplats var utanför någon skola. Såvitt jag vet (kommer ihåg) förekom inga barn under 7 år. (Wikipedia säger 5 vilket nog är fel).

Vid Flatenbadet fanns ett särskilt inhägnat område (behövdes) som kallades barnflaten. Det var obligatorisk simskola för de barn som inte var simkunniga. Det var mycket köande vid matfållorna när det vankades lunch som bestod av två släta bullar och en mugg mjölk. Det stora flertalet barn hade nog extra matsäck med hemifrån.

Badbussarna förekom en bit in på 1970-talet. De upphörde ungefär vid samma tidpunkt som ”Fritis” började bli vanligt. Dessutom hade föräldrarna längre semesterperioder än tidigare. Tidigare var många av barnen s.k. nyckelbarn som hade förvärvsarbetande mammor.

Idag finns det sommaraktiviteter typ dagkollo eller dagläger med specialinriktning som jollesegling, fotboll, paddla kanot eller liknande oftast till en viss kostnad.  Det finns enstaka gratisaktiviteter som liknar de tidigare barnbaden vid t.ex. Humlan/Flaten eller på Gålö. Endast barn mellan 10 och 17 år får åka med bussarna.Tidigare har även barnfamiljer med små barn följt med de populära bussarna till Gålö, vilket denna sommar inte är möjligt,

Badbuss” är även vanlig folklig benämning för reguljära busslinjer med ändhållplats nära någon badplats eller som passerar någon större badplats. Som exempel bussen mellan Stockholm/Slussen och Björkvik/Ingarö . En ny badbuss infördes på prov 2013 på Utö, mellan bryggan och Ålö. Om bussen fortfarande finns kvar är okänt.  

Äkta gamla båtluffare, övernattade på vandrarhemmet och cyklade till Ålö.🙂