27. jun, 2015

Friluftsmuseum

Många sommarutflykter kanske går till olika friluftsmuseer. Inom många friluftsmuseum ingår ibland en folkpark(se krax 26/6) eller en friluftsteater(se krax 25/6).

Nationalencyklopedin (NE) beskriver begreppet friluftsmuseum så här:

// Friluftsmuseum: museisamling av hus, gårdar, verkstäder m.m. under bar himmel. Termen började användas under 1890-talet, sedan Artur Hazelius 1891 öppnat Skansen i Stockholm som en avdelning av Nordiska museet.//

I Sverige finns det flest friluftsmuseer i världen, i förhållande till folkmängd. Förutom dessa finns det även ett tusental hembygdsgårdar med museal verksamhet.

Det finns olika typer av friluftsmuseer, som t.ex. arkeologiska fritidsmuseer som:

Till Ekomuseet Bergslagen hör ett flertal gamla bergsbruk och järnbruk, hyttor, verkstäder och liknande. Så många att det är omöjliga att räkna upp.   

 Övriga kända friluftsmuseer är som exempel:

Måste nog erkänna att jag endast har besökt ett fåtal av dessa, trots att jag haft många år på mig. Man måste ju inte vara så kulturell att man riskerar att bli nördig. Det finns ju lättsammare aktiviteter.🙂