26. jun, 2015

Friluftsscen

En typisk sommarföreteelse är olika former av sommarspel, konserter och teaterföreställningar, utomhus under bar himmel, vid någon form av friluftsscen. I Stockholm finns ju parkteatern (se krax 24/6) vars föreställningar är gratis, vilket de flesta andra inte är. Varje sommar väljer c:a 350 000 personer i Sverige att gå på någon föreställning och nästan 10 000 personer är på något sätt engagerade i roller eller andra uppgifter i samband med dessa föreställningar. 101 av dessa finns förtecknade här.

Friluftsscen eller friluftsteater, är benämningar på utomhusscener, med åskådarplatser under bar himmel, och som används för olika former av sommarevenemang (sommarteater) och föreställningar. Många av dessa är placerade i sluttningar med eller utan bänkar i form av en arena- eller amfiteater. Andra på plan mark med bänkar eller tillfälliga stolar framför en scen.

Spelplatserna kan vara anlagda i form av trädgårdsteater i anslutning till någon slottspark eller liknande. Andra vid hembygdsgårdar, folkparker, stadsparker, friluftsmuseer, ruiner, gamla industrilokaler, stenbrott och t.o.m. tält. Gamla bruksorter, brunnsorter eller badorter brukar också arrangera diverse sommarspel.

Kärt barn har många namn och under termen sommarspel eller friluftsteater finns många företeelser. Här är några.

  • Folklustspel kallas även buskis, bondkomik eller fars.

  • Bygdespel, bruksspel, musikskådespel

  • Teaterföreställning, konsert

  • Barnteater   

Folklustspel är en form av teaterkomedier som betraktas som folkliga och som inte tillhör finkulturen. En typ av folklustspel kallas ”buskis” är från början teater som spelades i buskarna, under bar himmel, för människor som annars inte gick på teater. Genren hade sin storhetstid under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, varför miljöerna ofta är hämtade från tidens typiska arbetar- och allmogeplatser. Bondkomik är en annan form av spel och är nära besläktad med buskisen. En klassiker är Söderkåkar, som ju även har visats som TV-serie.

Buskis och bondkomik har influerat till senare revyer och s.k. pilsnerfilmer. Legendariska friluftsscener som inte längre finns kvar är Klippans sommarteater vid Danvikstull, Tantolunden och Vanadislunden i Stockholm.  Där spelade t.ex. Thor Modéen och Julia Cæsar, som även kallades Tantolundens drottning.

Bygdespel är en form av folklig teater med lokalt eller historiskt innehåll. Klassiska bygdespel är som exempel:

Övriga friluftsscener värda att nämna är:

Många av föreställningarna från Fredriksdal har ju gått som program på TV.  Klassiker med Nils Poppe  eller Eva Rydberg har varit sevärda. Även buskis från Vallarna går som TV-program efter en tid, men kanske lite väl mycket flamsig buskis i min smak. Himlaspelet i Leksand har jag sett i levande livet faktiskt (mitten av 1980-talet i Sammilsdalsgropen) var inbjuden av några rollinnehavare, så den var ju sevärd.🙂