27. maj, 2015

Varför Pica Pica

 

Skatorna på balkongen kallas ju även på fint språk för Pica pica. Jag har många gånger undrat över varför de flesta djur har två oliklydande  vetenskapliga namn men att några inte har det? Det vill säga ett släktnamn och ett artnamn. Är det något speciellt med dessa eller vad kan det bero på? Hade Linné  (här intill) svårigheter med att finna lämpliga namn, eller berodde det på något annat? Tydligen har fler än jag undrat över detta, men det svar som gavs, gör mig inte mindre undrande.

 

Varken  Wikipedias  eller Linnés hemsida har gett någon förklaring varför reduplikation är inkonsekvent men tillåtet inom Zoologin. Kanske Linnesidans förklaring att det var för svårt får accepteras!

 Några exempel är:

Djur

Latinskt namn

Skata

Pica pica

Mård

Martes martes

Gråvarg

Lupus lupus (ibland)

Lodjur

Lynx lynx

Älg

Alces alces

Järv

Gulo gulo

Utter

Lutra lutra

Rödräv

Vulpes vulpes

Rådjur

Capreolus capreolus

Dovhjort

Dama dama

Fjällämmel

Lemmus lemmus

Sötvattenål

Anguilla anguilla

Vanlig padda

Bufo bufo

Tornsvala

Apus apus

Grävling

Meles meles

Vattensnok

Natrix natrix

Domherre

Pyrrhula pyrrhula

Sjötunga 

Skarpsill

Solea solea

Sprattus Sprattus

 

Tonfisk

Thynnus thynnus

Berguv

Bubo bubo

Dalripa

Lagopus lagopus

Trana

Sjusovare

Grus grus

Glis glis

 fler exempel på tautonymer finns här.