14. maj, 2015

Moderna dödssynder

 

Författaren Stefan Einhorn har uppdaterat de klassiska katolska dödssynderna som nu har 1500 år på nacken. I sin bok ”De nya dödssynderna” (2014) presenterar han den moderna listan för oss som lever i Sverige idag.

Men vad är enligt honom en dödssynd idag? 1000 personer svarade på frågor i en enkät och sedan gjorde Einhorn djupintervjuer med en expertpanel. Så här ser hans nya lista ut:

 

bild: Hieronymus Bosch

 

 Tidigare dödssynder

 Nya dödssynder

   1

 Högmod/stolthet

 Falskhet

   2

 Girighet

 Hat

   3 

 Lust/otukt

 Hänsynslöshet

   4

 Avund

 Översitteri

   5

 Frosseri

 Trångsynthet

   6

 Vrede

 Främlingsfientlighet

   7

 Lättja

 Girighet


 Dödssynderna är enligt tradition bundna till individen. Andra moderna författare har betonat att de klassiska dödssynderna inte bara är begränsade till den enskilde individen, utan var och en av dem bidrar också till destruktiva sociala fenomen:

1. Stolthet - diskriminering
2. Avund - terrorism
3. Vrede - våld och krig
4. Lättja - likgiltighet inför lidande
5. Girighet - missbruk av allmänhetens förtroende
6. Frosseri - Drogmissbruk
7. Lust - pornografi

År 2008 diskuterades dödssynderna ur religiös synvinkel och en lista togs fram som handlar om mänsklighetens handlingar och underlåtenhet gentemot omvärlden.

 1. Bioetiska övergrepp, som födelsekontroll
 2. Moraliskt tveksamma experiment som stamcellsforskning
 3. Drogmissbruk
 4. Att delta i miljöförstöring
 5. Att bidra till att öka klyftorna mellan rika och fattiga
 6. Överdådig förmögenhet
 7. Skapande av fattigdom

Denna diskussion ledde till att Vatikanen presenterade en lista över de nya synderna.

 1. Miljöförstöring
 2. Genmanipulation
 3. Narkotikahandel
 4. Abort
 5. Pedifili
 6. Bidragande till ökande klyftor mellan fattiga och rika
 7. Samla på sig överdrivet mycket rikedom

Det tycks vara på modet att lista olika företeelser som dödssynd.

På senare tid har allt fler företeelser kallats för dödssynder. Man har listat olika former av dåligt beteende inom olika områden som dödssynder. T.o.m. etikettsregler har presenterats i form av dödssynder. Några exempel:

 Är detta en ny trend???

Richard Hobert har gjort en filmsvit om de 7 dödssynderna.

 

Hur såg det då ut förr?  Va! historik nu igen......

Man började redan tidigt inom kyrkan särskilja två huvudgrupper av synder: de dödliga (mortalia) och de förlåtliga (venialia). Dödssynderna ansågs vara de svåra synder som begås frivilligt och i full vetskap om deras innebörd. De hade sitt ursprung inom klosterrörelsen i den tidiga kristna kyrkan runt 400-talet. I den tillslutna värld där munkar, nunnor och eremiter levde var det de här sju synderna som oftast fick dem att plågas av frestelser.

I slutet av 300-talet utarbetade den grekiske munken Evagrius Pontikus en lista över de åtta värsta synderna, och 200 år senare förkortade påven Gregorius I listan till de sju vi talar om i dag. Om en kristen gjorde sig skyldig till de så kallade kardinalsynderna, försvann enligt den katolska kyrkan allt hopp om en framtida frälsning.

Under 1300-talet blev Gregorius dödssynder ett populärt ämne i diskussioner mellan teologer och författare som Thomas av Aquino och Dante Alighieri. Just Dante spred idén om dödssynder till en bredare publik i sin "Den gudomliga komedin". Senare blev de ett vanligt motiv på målningar, och i och med det blev de också kända bland vanligt folk. De sju dödssynderna, huvudsynderna eller kardinalsynderna är sedan medeltiden ett begrepp inom katolicismen och har en positiv motsvarighet i de sju dygderna.  För att vanligt folk lättare skulle lära sig associerades begreppen med symboler i form av olika djur och färger.

 

 Dödssynd

 latin

 djur

 färg

   1

 Högmod/stolthet

 superbia 

 påfågel

 violett

   2

 Girighet

 avaritia

 räv

 gul

   3

 Lust/otukt

 luxuria

 get

 blå

   4

 Avund

 invidia

 hund

 grön

   5

 Frosseri

 gula

 gris

 orange

   6

 Vrede

 ira

 varg

 rött

   7

 Lättja

 acedia

 åsna

 ljusblå

 

Mycket att förhålla sig till, klarar vi det??  🙂