8. maj, 2015

Astrids krigsdagsböcker

Det är 70 år sedan Andra världskriget tog slut. Idag uppmärksammas segerdagen den 8 maj 1945 i Europa.

 I samband med 70-årsminnet av kriget ges även Astrids 17 krigsdagböcker ut i bokform. Under hela kriget klipper Astrid bl.a. ut tidningsartiklar, fotografier och kartor för att skapa sig en bild av världsläget. Hon lägger ett pussel med hjälp av den information som hon tillskansar sig genom sitt hemliga beredskapsarbete vid brevcensuren. Astrid visar i sina dagböcker hur förfärad hon var av det som hände i världen då. Utdrag ur böckerna har publicerats av både  Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Samma år kom ju den första boken om Pippi Långstrump ut vilket jag noterade i gårdagens krax.

Astrid har inte bara varit sagotant. Hon har argumenterade om kornas rätt till bete, vilket resulterade i en ändring i djurskyddslagstiftningen 1989. Idag är de s.k. kosläppen en begivenhet.

1976 publicerades i Expressen en satirisk saga om Pomperipossa av Monismanien. Astrid skrev texten som ett inlägg i debatten om de höga marginalskatterna vilket var en direkt kritik av Gunnar Sträng.

Heja Astrid  🙂