Färg och form

 Vad är färg eller form

 • Det beror på vem eller hur du frågar?
 • Det beror på när eller var du frågar?  

När?  Tidpunkt, vilket kan innebära nutid eller dåtid. Vilket århundrade eller t.o.m årtusende det gäller.

Var?   Kultur, religion, livsåskådning eller miljö spelar en viss roll.

Hur?   Eller vem man frågar. Yrkesroll eller sysslsättning kan vara avgörande i sammanhanget.

Färg

Färgcirkel

Vad innebär ordet färg idag?

I det engelska språket finns två benämningar för färg. Nämligen colour och paint.  Här skiljer man mellan färgupplevelse/färgbeskrivning och färgmaterialet. I det svenska språket förekommer för samma ändamål endast ordet färg.

 • Med ordet färg menas först och främst själva färgperceptionen d.v.s. kulör.

 • Ordet färg används även om färgmaterial d.vs. färgämnen, substans och färdiga färgnings- eller målarprodukter.

 • Ordet färg kan även i överförd bemärkelse beskriva en klangfärg eller känslofärg.

Dessa begepp omfattas av det som vanligen kallas färglära. Färgläran innefattar även viss terminologi. Som bilden nedan visar, har jag indelat begreppet i fyra huvudgrupper, nämligen:

 1. Ljusstrålning
 2. Färgbeskrivning (se vidare under färgord)
 3. Färgupplevelse (inkl. symbolik)
 4. Färgmaterial

Allt som omger oss är faktiskt utan färg. Färger existerar bara i vår tankevärd. Färgen är en visuell förnimmelse som involverar tre företeelser.

 • En ljuskälla

 • Ett objekt

 • En betraktare

  Ljus från solen eller andra ljuskällor, träffar objekt omkring oss samt reflekteras och modifieras av objekten. "Färgerna" når fram till mottagaren i våra ögon och tolkas  av hjärnan som det vi kallar färger (Perception).

  Det sätt ett objekt avtecknar sig på hos oss och de värderingar vi har om färger, bestäms av flera faktorer. Några faktorer går enkelt att mäta, andra inte.

 • Individuella perceptionsskillnadet

 • Hur trötta ögonen är

 • Betraktarens sinnesstämning.

Hur sätter vi färg

Principer för applicering av färgmaterialet (substansen).

Sedan tusentals år har människan försökt att färgsätta sig själva eller sin omgivning genom att applicera eller påföra färgmaterial genom t.ex. målning eller färgning. Grundprinciperna är i stort sett desamma förr som nu. Svårigheterna har då som nu, varit att få färgen att sitta permanent och att vara hållbar för nötning och slitage och för rengöring och tvätt. 

xxxxx

Tankar kring färg

Mina tankar kring färg borde rätteligen vara en undersida till Färg och form. Jag har trots detta (tillsvidare) placerat den på annan plats.

Sidan som utformats i blogggform kan vara missvisande beträffande aktualiteten, då senare införda inlägg inte stämmer beträffande dateringen. Detta framgår även av anmärkningen överst på sidan. För att slippa scrolla via översikten, presenterar jag nedanstående förteckning över innehållet. Senare inlägg (fr. november 2016) än dateringen markerad med (extra datum inom parentes).   

        Datum        Innehåll

   hem